Kształtowanie kompetencji kluczowych odbywa się w szkole na wielu poziomach. Wspieranie tych procesów ciekawymi projektami może nie tylko usprawniać te kompetencje i ułatwiać ich realizację, lecz także budować w uczniach poczucie sprawstwa oraz silnej motywacji do działania.

 

Świadomość i ekspresja kulturalna

muzyka i sztuka

Zgodnie z definicją ostatniej z ośmiu kompetencji kluczowych, świadomość i ekspresja kulturalna to „docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych”. Specjaliści, którzy zajmują się opracowaniem zakresów niezbędnych potrzeb każdego człowieka w kontekście edukacyjnym, dostrzegają wyraźną potrzebę uwrażliwiania dzieci i młodzieży na różne dziedziny sztuki. Podkreślają znaczenie jej walorów estetycznych oraz rozwojowych. Pomimo tego, że na całym świecie obszary, które są związane z muzyką czy obrazem, ceni się bardzo wysoko, rola przedmiotów artystycznych w szkołach nie jest wystarczająco duża. Waga tych dziedzin dodatkowo wzrasta w kontekście innych kompetencji kluczowych, wskazanych jako priorytety edukacyjne na najbliższe lata. Zarówno w obszarze społeczno-obywatelskim, jak i inicjatywy własnej, a także kreatywności oraz innowacji różne dyscypliny sztuki okazują się niezwykle wartościowe. Na szali jest nie tylko przyszłe zatrudnienie, lecz także budowanie dobrostanu, poczucia wspólnoty i estetyki.
 

Morze korzyści

Mając na uwadze obecną sytuację na świecie, gdzie w cieniu pandemii trwa wojna w Ukrainie, włączenie w szkolne kalendarium Święta Polskiej Muzyki i Plastyki może okazać się szczególnie wartościowym przedsięwzięciem. Nie tylko pozwoli to zadbać o wspomniany wcześniej dobrostan czy poczucie wspólnoty i estetyki – wykorzystanie tematu święta do przygotowania projektu międzyprzedmiotowego pomoże zrealizować cele lekcji: historii, geografii, plastyki, muzyki, godziny wychowawczej czy WOSu. Wartością dodaną będzie integracja i aktywizacja środowisk uczniowskich, które mogą wykazać się cennymi umiejętnościami. Przygotowanie plakatów, prezentacji czy quizów dla młodszych kolegów i koleżanek da pole do popisu również tym osobom, które na co dzień nie osiągają sukcesów, w tym uczniom z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu.

W szkołach, w których do polskiej społeczności uczniowskiej dołączyli uczniowie z Ukrainy, zorganizowanie Święta Polskiej Muzyki i Plastyki da możliwość międzykulturowej wymiany zacieśniającej więzi, która – odpowiednio zaaranżowana – pozwoli pracować z pominięciem bariery językowej. Delektowanie się muzyką czy podziwianie pięknej pracy plastycznej nie wymaga przecież udziału języka. Może stanowić element wspierający budowanie relacji czy odczuwanie przyjemności obcowania ze sztuką, co jest szczególnie ważne w trudnym czasie. Zachęcamy do celebrowania tego nietypowego święta, które, utrzymane w przyjaznej i relaksującej atmosferze, przyniesie korzyści całej społeczności szkolnej.

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki przypada 15 maja. Zatem niech zaplanowany w tym tygodniu webinar „Street-art: murale i graffiti”, którego poprowadzi Agnieszka Jankiewicz, będzie dobrym wstępem i inspiracją do obchodów tego artystycznego dnia. Spotkanie odbędzie się 11.05 godz. 18.30, można się na nie zapisać TUTAJ. Więcej informacji o nadchodzących webinarach znajdą Państwo TUTAJ.

 

Źródło:

  1. Kompetencje kluczowe, ORE, https://www.ore.edu.pl/images/files/POWER/zarzadzanie_oswiata/Kompetencje%20kluczowe%20-%20definicje%20i%20opis.pdf (dostęp: 03.05.2022 r.)