konsultacje
Psychiatria dzieci, młodzieży i dorosłych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz technologie wspomagające funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością, jak również wsparcie osób z doświadczeniem migracji – to obszary, które będą tematem konsultacji w ramach projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich”. Dostęp do porad dotyczących m.in. niepokojących zachowań, problemów zawodowych, relacji międzyludzkich czy trudnych emocji mają dyrektorzy, nauczyciele, rodzice oraz pełnoletni uczniowie wszystkich zgłoszonych do projektu szkół i przedszkoli.

 

Od 13 listopada do 9 grudnia 2023 r. trwają bezpłatne konsultacje w ramach projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich”. Mają one charakter anonimowy i są prowadzone online lub telefonicznie przez wykwalifikowanych specjalistów: psychiatrów, psychoterapeutów, psychoterapeutów uzależnień, pedagogów, psychologów klinicznych oraz asystentów kulturowych.

Konsultacje w obszarze pomocy psychologicznej i psychiatrycznej 

Uczestnicy projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich” będą mogli skonsultować wszystkie kwestie dotyczące psychoterapii, w tym psychoterapii osób w kryzysie psychicznym lub uzależnionych. Obejmują one zarówno trudności dzieci oraz młodzieży, jak i dorosłych.

Zgodnie z założeniami projektu wsparcia wymagają następujące sytuacje:

 • trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji społecznych,
 • kryzys psychiczny u dzieci, rodziców, nauczycieli,
 • zaburzenia odżywiania,
 • stany lękowe i depresyjne,
 • uzależnienie od telefonu komórkowego, gier czy dostępu do Internetu,
 • zaniedbanie przez nastolatków ważnych stref życia przez uzależnienie od alkoholu,
 • uzależnienie dorosłych,
 • samodzielne próby odstawiania używek i innych rodzajów uzależnień.

 
Obszar technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością

Nauczyciele, specjaliści szkolni oraz rodzice uczniów mogą przedyskutować i zaplanować zakup lub możliwość pozyskania środków na zakup technologii, dzięki którym poprawi się jakość życia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Uczestnicy projektu dowiedzą się m.in.:

 • jak pozyskać technologie wspomagające słyszenie,
 • jak pozyskać technologie wspomagające widzenie.

 
Obszar wsparcia osób z doświadczeniem migracji 

W Polsce przybywa uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji. W związku z tym pojawiają się nowe wyzwania do rozwiązania. Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich” obejmuje swoim wsparciem nauczycieli, specjalistów szkolnych, rodziców oraz pełnoletnich uczniów, którzy chcą rozwiązać trudne sytuacje, które pojawiły się w związku z migracją.

Konsultacja obejmie:

 • dostarczenie informacji, gdzie można uczyć się języka polskiego,
 • pomoc w znalezieniu mieszkania i pracy,
 • wsparcie w legalizacji pobytu i pracy.

 
Materiały do pobrania 

Na stronie MEiN oraz IBE zostały udostępnione materiały edukacyjne niezbędne do realizacji konsultacji projektowych. Można pobrać Mapę projektu z przydatnymi linkami oraz Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich”.

 

Źródło:

Startują bezpłatne konsultacje w projekcie „Szkoła dostępna dla wszystkich”, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/startuja-bezplatne-konsultacje-w-projekcie-szkola-dostepna-dla-wszystkich (dostęp: 23.11.2023 r.).