Wykorzystanie przyszkolnej infrastruktury, zapewnienie profesjonalnej opieki trenerskiej, aktywizacja społeczeństw lokalnych, a przede wszystkim wsparcie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej – to działania, które zostaną zrealizowane w ramach programu „Aktywna Szkoła”. Minister Sportu i Turystyki zachęca do „ściągnięcia kłódek”, otwarcia przyszkolnych boisk i dołączenia do programu, w ramach którego samorządy pozyskają dofinansowanie na zajęcia wspierające upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów i ich rodzin.

 

Największy aktywizujący program MSiT 

mlodziez sport

„Aktywna Szkoła” to program wielopokoleniowy skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego głównym celem jest wprowadzenie od najmłodszych lat nawyku uprawiania sportu jako dobrej praktyki spędzania wolnego czasu. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznacza na Program aż 335 mln zł.

Z ankiety „Sport w jednostkach samorządu terytorialnego”, przeprowadzonej w 5926 szkołach w Polsce w 2023 r., wynika, że blisko 90 proc. z tych szkół ma przyszkolną infrastrukturę sportową, która dotychczas nie była w pełni wykorzystana. Dlatego jednym z pomysłów jest zmiana tego stanu rzeczy, ale przy odpowiednim dofinansowaniu samorządów i osób, które poprowadzą zajęcia.

Zachęcam do zdjęcia kłódek z furtek i płotów wokół szkolnych obiektów sportowych poza godzinami lekcyjnymi oraz w dni wolne od zajęć szkolnych. Zapraszam samorządy i lokalne społeczności – zapełnijmy wspólnie aktywnymi rodzinami sale gimnastyczne, boiska i orliki w całej Polsce. Naszą intencją jest aktywizacja społeczności wokół obiektów sportowych, które do dziś były zamknięte i niedostępne. Ministerstwo dofinansuje zarówno brakujący sprzęt, jak i wynagrodzenia dla animatorów zajęć – zachęca Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras.

Na jakie zajęcia można pozyskać dofinansowanie?

W ramach programu zostały przewidziane trzy zadania: Aktywny weekend (działania sportowe prowadzone na terenie szkół w soboty i niedziele), Aktywny orlik (działania aktywizujące prowadzone na samorządowych i szkolnych obiektach sportowych) oraz Aktywny do kwadratu (pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane w szkołach).

Samorządy mogą pozyskać środki finansowe na prowadzenie:

  • zajęć na szkolnych obiektach sportowych w weekendy, a także w wakacje od poniedziałku do piątku dla społeczności lokalnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży (w ramach zadania Aktywny weekend);
  • zajęć, wydarzeń sportowych na obiektach sportowych powstałych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem świąt (w ramach zadania Aktywny orlik);
  • zajęć pozalekcyjnych sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w ramach zadania Aktywny do kwadratu).

 
Co zrobić, żeby dołączyć do programu „Aktywna Szkoła”?

Każda polska szkoła może dołączyć do programu „Aktyna Szkoła” wystarczy, złożyć wniosek w terminie do 19 kwietnia br. na stronie aktywnaszkola.pl. Projektem zarządza Fundacja „Orły Sportu”.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie www.aktywnaszkola.pl oraz są udzielane pod numerem telefonu: 537 255 791 (infolinia działa w godzinach 8:00–15:00).

 

 Źródło:

„Aktywna Szkoła” – zachęcamy do składania wniosków, https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-szkola---zachecamy-do-skladania-wnioskow (dostęp: 5.04.2024 r.).