Uczeń zdolny w polskiej szkole jest zaliczany do tzw. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (choć jako jedyny in plus). W ostatnich latach zaczęto mówić o konieczności zaspokajania specjalnych potrzeb uczniów zdolnych, wychodząc z tezą, że: „Wysoki poziom zdolności wymaga innego, bogatszego kształcenia”. Jednak nadal nauczyciele mają problem ze zdefiniowaniem i zdiagnozowaniem „ucznia zdolnego”.

Jak tego uniknąć i jak pracować z uczniem zdolnym? Zapraszamy do lektury artykułu Moniki Gołubiew Koniecznej i Moniki Sztołpa  –  „Zdolny uczeń w polskiej szkole – praktyczne wskazówki dla nauczycieli”.