26 lutego odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Uczestnicy wydarzenia zastanawiali się, w jaki sposób nadzór pedagogiczny, wspomaganie rozwoju szkół i placówek oraz doskonalenie nauczycieli przełożyć na osiągnięcia uczniów, w jaki sposób nauczyciel może twórczo i nieszablonowo rozwijać ciekawość świata u ucznia, wykorzystując różnorodne narzędzia i metody pracy. Wszystko po to, by – jak stwierdziła wiceminister resortu edukacji Joanna Berdzik – efektywniej odpowiadać obecnym i przyszłym potrzebom uczących się.

„Zmiana jakości w edukacji, wielofunkcyjna rola nauczyciela, nastawienie na indywidualizację procesu nauczania – uczenia się. Otwarcie, partnerstwo, współpraca, interaktywne nauczanie, odejście od tradycyjnych metod dydaktycznych oraz coraz powszechniejsze wykorzystanie narzędzi hybrydowych sprzyja poszukiwaniu nowych, lepszych dróg W kierunku dobrej szkoły.” – powiedziała wiceminister edukacji.

Zapraszamy do lektury artykułu Małgorzaty Taraszkiewicz „Przychodzi uczeń do szkoły…”, w którym znajdują się podpowiedzi, jak stworzyć dobrą, neurologicznie uzasadnioną szkołę, dzięki której nauczyciele będą się doskonalić nauczycieli, a to przełoży się na osiągnięcia uczniów. 
Artykuł ukazał się w 3 numerze Magazynu nauczycieli z pasją „Nauczyciel-Uczeń”.