28 lutego kuratorzy oświaty przekazali dyrektorom szkół zalecenia, które powinny zostać wdrożone w placówkach w związku z koronawirusem. W Polsce odnotowany został już pierwszy przypadek zarażenia wirusem CVOID-19.

 

Zadania dyrektora szkoły w przypadku koronawirusa

ikonka umyj rece

W nocy z 3 na 4 marca potwierdzony został pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Minister edukacji podkreśla, że nie jest to powód do zamknięcia szkół w całym kraju. Dyrektorzy szkół zostali poinformowani o działaniach, które należy podjąć w przypadku, gdyby pojawiło się zagrożenie. Na koniec lutego kuratorzy oświaty spotkali się z dyrektorami szkół. Zebranie odbyło się w celu przekazania informacji na temat zasad profilaktyki zdrowotnej oraz postępowania w przypadku pojawienia się zarażenia koronawirusem w szkole. Dyrektorom zostały przekazane zalecenia MEN, do których powinny dostosować się szkoły. Do zadań dyrektora szkoły związanych z zagrożeniem koronawirusem należy:
 
 

1.       Przekazanie informacji dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, to znaczy:

 • organizacja spotkania z uczniami, podczas którego przekazane zostaną zasady przestrzegania podstawowych zasad higieny (np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła),
 • wywieszenie w widocznym miejscu w szkole instrukcji dotyczącej zasad higieny osobistej. Na stronie MEN dostępne są materiały dla szkół,
 • przekazanie rodzicom, aby nie posyłali do przedszkola lub szkoły przeziębionych i chorych dzieci,
 • przekazanie nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub przedszkola, aby pozostali w domu w trakcie choroby.
   

2.       Podjęcie działań bezpośrednio związanych z koronawirusem, to znaczy:

 • uspokojenie uczniów i rodziców – jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą, to nie ma powodu do obaw,
 • zrezygnowanie z organizacji wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska choroby,
 • przekazanie informacji rodzicom, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy podobne do grypy, aby zgłosili się z nim do oddziału zakaźnego,
 • przekazanie informacji rodzicom dzieci do 8 roku życia o prawie do zasiłku w przypadku zamkniętej placówki oświaty,
 • regularne sprawdzanie komunikatów GIS i MZ oraz podanie kontaktu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

  

Źródło: MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

https://www.gov.pl/web/edukacja/spotkania-informacyjne-kuratorow-oswiaty-z-dyrektorami-szkol-w-sprawie-profilaktyki-zdrowotnej