Instytut Badań Edukacyjnych opublikował właśnie nowe, trzyletnie wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej. Narzędzie pozwala zmierzyć efektywność nauczania w szkole. Wskaźniki EWD udostępniono w specjalnym serwisie, a tu po raz pierwszy pojawił się kalkulator także dla szkół podstawowych.

„Do opracowania tego narzędzia posłużyło badanie OBUT 2011 i wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2014. My nie dysponujemy centralną bazą połączonych wyników, dlatego opracowaliśmy narzędzie, dzięki któremu każda szkoła może wyliczyć EWD samodzielnie, wykorzystując dostępne w szkole dane” – tłumaczy dr Ewa Stożek z Pracowni EWD na stronach internetowych IBE.

Wskaźniki dla gimnazjów i maturalne dotyczą lat 2012–2014. Opracowane zostały dla ok. 10 tys. szkół, czyli dla blisko 6 tys. gimnazjów i ok. 4 tys. liceów ogólnokształcących i techników. Dane dostępne w internetowym serwisie pozwalają nie tylko na sprawdzenie i porównywanie efektywności nauczania konkretnych placówek, lecz także na sprawdzenie, jak dana szkoła wypada na tle gminy, regionu czy kraju.

Jak podkreślają eksperci IBE, wskaźnik EWD jest bardzo pomocny przy planowaniu pracy szkoły. Wyniki badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu szkołach podstawowych pokazują, że EWD ułatwia rozmowę o efektach nauczania między nauczycielami pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. „Obserwowaliśmy to już w  badaniu OBUT, a wskaźniki EWD dodatkowo pozwalają zobaczyć, jak praca nauczycieli pierwszego etapu zaowocowała na sprawdzianie, czyli możemy zobaczyć pewien odroczony efekt” – powiedziała dr Strożyk.

Dodatkiem jest udoskonalona szata graficzna serwisu, a także znajdujące się w nim bezpłatne, specjalistyczne publikacje badawcze.

Baza EWD jest dostępna w serwisie www.ewd.edu.pl