Jak zrozumieć uczniów i ich zachowania? Jak wesprzeć maluchy w wejściu w szkolne sale? Jak wykorzystać bunt nastolatka? Opisy przemian rozwojowych uczniów od małego dziecka po fazę dorastania i porady dla pedagogów można znaleźć w przygotowanym przez IBE „Niezbędniku Dobrego Nauczyciela”.

„Intuicyjne rozumienie potrzeb dziecka jest niezwykle cenne, ale wsparte wiedzą z psychologii rozwojowej może w wielu sytuacjach uspokoić dorosłych i zracjonalizować ich ocenę sytuacji, z drugiej zaś strony może przyczynić się do wczesnego wychwycenia, a przede wszystkim niebagatelizowania sygnałów, które mogą być ostrzeżeniem przed sytuacją wykraczającą poza to, co typowe dla danego wieku” – tłumaczy redaktor opracowania prof. Anna Izabela Brzezińska.

Jak podkreślają eksperci IBE, wiek szkolny to dla dziecka ogromne wyzwanie poznawcze i społeczne, niosące nowe zadania i nowe obowiązki. Zadaniem nauczycieli i rodziców na tym etapie rozwoju dziecka jest właściwa reakcja na potrzeby i działania dziecka, tak by uchronić je przed powstaniem poczucia niższości – jednym z głównych niebezpieczeństw tej fazy życia. Opisany w broszurach rozwój dziecka rozpoczyna się okresem tuż po narodzeniu, aby przejść przez okres wkraczania w etap przedszkolny, podstawówkę, gimnazjum i szkołę średnią. Jak budować w dziecku poczucie własnej wartości i autonomii? Jak wesprzeć młodego człowieka w trudnym dla niego okresie? Jak wykorzystać potencjał kolejnych etapów dorastania i jak poradzić sobie w tworzeniu relacji z dzieckiem? Poradniki odpowiadają na pytania, które stawia sobie każdy nauczyciel i rodzic. Mają pomóc dorosłym zrozumieć zmiany rozwojowe na każdym etapie dzieciństwa i dorastania.

Zespół Wczesnej Edukacji IBE opracował łącznie 6 poradników. Broszury udostępniono bezpłatnie w formacie pdf. Można je pobrać bezpośrednio z serwisu prowadzonego przez Instytut.

W skład serii „Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania” wchodzą tomy:

  1. Czub M., Rozwój dziecka. Wczesne dzieciństwo
  2. Matejczuk J., Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny
  3. Kamza A., Rozwój dziecka. Wczesny wiek szkolny
  4. Rękosiewicz M., Jankowski P., Rozwój dziecka. Środkowy wiek szkolny
  5. Piotrowski K., Ziółkowska B., Wojciechowska J., Rozwój nastolatka. Wczesna faza dorastania
  6. Piotrowski K., Wojciechowska J., Ziółkowska B., Rozwój nastolatka. Późna faza dorastania