Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych roku, czyli Próbna Matura z Operonem, „Gazetą Wyborczą” i British Council – jedyny taki projekt w skali kraju. Egzaminy odbyły się w dniach 22–25 listopada.

Uczniowie z całej Polski przez cztery dni rozwiązywali zadania egzaminacyjne. Było to dla nich ważne wydarzenie – mieli szansę sprawdzić poziom swojej wiedzy i przekonać się, z czym radzą sobie lepiej, a co powinni jeszcze potrenować. W arkuszach maturalnych znalazły się zadania weryfikujące znajomość faktów, sprawdzające umiejętność ich łączenia czy też czytania ze zrozumieniem.

W tym roku w Próbnej Maturze wzięło udział około 170 tysięcy uczniów z całej Polski. „Myślę, że tak duże zainteresowanie zawdzięczamy kilku nowościom, które pojawiły się w projekcie. Przede wszystkim raporty z wynikami dla klas zostaną uzupełnione o plan powtórzeniowy. Będzie on zawierał dodatkowe zadania odpowiadające tym obszarom, które w danej klasie wypadły najsłabiej. Dzięki temu przygotowania do matury państwowej będą jeszcze skuteczniejsze i kompleksowe. Jednak aby otrzymać raporty, nauczyciele muszą wprowadzić do systemu wyniki uczniów. Bez tego nie można wyodrębnić obszarów wymagających najpilniejszego wsparcia.” – powiedziała Agata Kierzkowska z Operonu. 

Jak wprowadzić wyniki uczniów?

Aby wprowadzić wyniki, należy zalogować się na stronie egzaminy.operon.pl i wybrać zakładkę „wprowadzanie wyników”.

Wyniki można wpisywać na dwa sposoby.

Pierwszy to prosty formularz, w którym należy wpisać liczbę punktów, które uczeń zdobył w każdym zadaniu.

Drugi to interaktywny klucz odpowiedzi (e-klucz). Wystarczy zaznaczyć na e-kluczu opcję odpowiedzi, którą w danym zadaniu zaznaczył uczeń, a system automatycznie wskaże zdobytą liczbę punktów, a następnie podliczy sumę punktów z egzaminu.

CHCĘ TERAZ WPROWADZIĆ WYNIKI

Prezentacja raportów ogólnopolskich dla szkół, które wprowadziły wyniki, nastąpi 13 stycznia 2017 r. o godz. 9.00.