rozesmiana kobieta zaciskajaca piesci
Nie ma uniwersalnego, „magicznego” sposobu na osiągnięcie szczęścia. Są jednak pewne zasady, które nam w tym pomogą. Właściwy punkt widzenia, odpowiednia postawa i zachowanie to według Iwony Majewskiej-Opiełki klucz do sukcesu.

 
 
 
Zjawisko „Aha"

Z właściwym punktem widzenia ściśle związane jest zjawisko przesunięcia paradygmatu postrzegania rzeczywistości, tzw. zjawisko „Aha”. Wielu z nas ma tendencje do tego, by myśleć schematami. Często skupiamy się na rzeczach nieważnych lub zwyczajnie nie zastanawiamy się nad pewnymi sprawami, idąc utartym szlakiem. Moment, w którym odrzucamy te schematy i nagle pojmujemy coś, do tej pory było dla nas niezrozumiałe, niewidoczne lub postrzegane w niewłaściwy sposób, to właśnie moment „Aha!”. Oddziaływanie na postawę to inaczej szlachetne programowanie podświadomości. Polega ono na zapisywaniu we własnej  podświadomości i podświadomości innych pozytywnego programu za pomocą właściwie dobranych słów. Zamiast skupiać się na przeszkodach w naszej pracy, takich jak hałaśliwa klasa, niegrzeczny uczeń czy przeładowana podstawa programowa, powinniśmy zwracać uwagę na elementy, które są szansą, wartością dodaną, a przynajmniej dają nam nadzieję na lepsze. Być może warto w tym celu zanotować wszystkie plusy zawodu nauczyciela. Przypomnijmy sobie dlaczego i po co zostaliśmy nauczycielami. Jaki cel nam przyświecał w wyborze właśnie takiej ścieżki życiowej?

Rozwijanie swojego „ja”
kobieta na tle tablicy

Właściwe zachowanie jest efektem przestrzegania dwóch prostych, ale bardzo ważnych zasad. Przede wszystkim  należy postawić sobie cel. Z pomocą przyjdzie lista, o której mowa w poprzednim akapicie. Warto wypisać na niej swoje mniejsze lub większe cele, które.  dadzą  siłę do działania. Druga zasada to codzienna opieka nad sferą ciała, emocji, ducha i intelektu. Wprowadzając do naszego planu dnia krótkie, ale regularne działania, takie jak gimnastyka czy czytanie, rozwijamy swoje „ja”. Rośnie nasza siła do działania, która umożliwia zostanie prawdziwym liderem dla uczniów. Pamiętajmy, że lider to osoba, która stymuluje proces budowania i osiągania celów, wyzwala w sobie i innych entuzjazm oraz wzmacnia najlepsze zachowania i cechy charakteru.

Motywacja „od”, motywacja „do”

Ostatnim elementem, o którym musimy pamiętać, jest motywacja. Możemy ją podzielić na motywację „od”, czyli to, od czego chcemy uciec, oraz motywację „do” czyli to, do czego dążymy. Przykładem motywacji „od” może być praca postrzegana jako ucieczka przed brakiem stabilizacji.  Motywacja „do” to chociażby satysfakcja z wykonanej pracy, efekty w postaci sympatii uczniów, ale i wynagrodzenie. Należy pamiętać o codziennym łączeniu ze sobą motywacji „od” i „do”, przy czym nigdy nie powinniśmy zapominać o korzyściach, które osiągniemy, osiągając zamierzony cel. Koncentrując się na elementach, które powodują, że myślimy o rzeczach ważnych, dobrych, ale i zwyczajnie korzystnych, powodujemy, że nasza motywacja znacznie wzrasta. I to stanowi klucz do  sukcesu.

 
Artykuł powstał na podstawie kursu „Życie z pasją. Jak wciąż kochać zawód nauczyciela? Autorstwa Iwony Majewskiej- Opiełki.