Wsparcie nauczycieli w stosowaniu innowacyjnych metod pracy, które wpływają na rozwijanie kompetencji u uczniów – to główny cel konkursu pozwalającemu uruchomić szkoły ćwiczeń.

  

Szkoła ćwiczeń – czym właściwie jest?
nauczycielka z uczennica przy tablicy

Edukacja młodego pokolenia korzystającego z nowinek technologicznych wymaga stosowania przez szkoły całkiem innych niż dawniej metod i form pracy. Dostosowanie edukacji do wymagań współczesnej gospodarki to dla nauczycieli kolejne wyzwanie. Twórcy projektu utworzenia szkoły ćwiczeń podkreślają, jak ważne jest zapewnienie szkołom dostępu do profesjonalnego systemu wspomagania ich pracy – nowinek technologicznych oraz określają widoczne potrzeby: zwiększenie wykorzystania przez szkoły nowoczesnych treści, narzędzi i zasobów dydaktycznych oraz wzmocnienie (…) nauczania praktycznego i eksperymentalnego (regulamin konkursu).
Szkoła ćwiczeń ma być docelowo miejscem, w którym kandydaci na nauczycieli oraz nauczyciele zdobędą dodatkowe umiejętności oraz udoskonalą warsztat pracy.

 
Jakie placówki mogą stworzyć szkołę ćwiczeń

Do udziału w konkursie zaproszono wszystkich prowadzących przynajmniej jedną szkołę publiczną lub niepubliczną, która realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego. Dlatego warto, aby podzielili się Państwo z kadrą nauczycielską pomysłem na stworzenie szkoły ćwiczeń właśnie w Państwa szkole. Zgodnie z główną myślą projektu szkoła powinna nawiązać współpracę z uczelnią wyższą oraz z przynajmniej jedną placówką oświatową, np. z biblioteką pedagogiczną czy z placówką doskonalenia nauczycieli.
 

Nabór wniosków

Udział w projekcie mogą Państwo zgłaszać, wypełniając wniosek dostępny na stronie. Nabór wniosków prowadzony będzie w trzech etapach:

  • od 30 listopada 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. do godz. 12.00
  • od 13 grudnia 2019 r. od godz. 9.00 do 3 stycznia 2020 r. do godz. 12.00
  • od 7 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 21 stycznia 2020 r. do godz. 12.00

 
Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Źródło: MEN i EFS