nauczycielka korzystajaca z laptopa w bibliotece
Na początku stycznia rozpoczął się nabór do projektu „Lekcja: Enter”. Pierwsze warsztaty odbędą się już w lutym.

 

 
  
 
Cel projektu „Lekcja: Enter”

„Lekcja: Enter” to największy w Polsce program szkoleniowy, dzięki któremu blisko 75 tysięcy nauczycieli dowie się, jak w większym stopniu wykorzystywać technologie informacyjne w pracy z uczniami. Warsztaty mają przygotować Państwa do samodzielnego tworzenia e-materiałów edukacyjnych oraz korzystania z już istniejących.
 

Ścieżki szkoleniowe

Projekt powstał z myślą o nauczycielach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przewidzianych zostało 9 ścieżek edukacyjnych:

1. edukacja wczesnoszkolna

2. przedmioty humanistyczne – IV–VIII SP

3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe

4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – IV–VIII SP

5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe

6. przedmioty artystyczne – IV–VIII SP

7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe

8. informatyka – SP

9. informatyka  – szkoły ponadpodstawowe
 

Warsztaty będą odbywały się w dwóch grupach, z czego osobną grupę stworzą informatycy. Każdy uczestnik weźmie udział w 40-godzinnym szkoleniu, podczas którego opracuje 2 scenariusze z wykorzystaniem TIK na lekcji oraz przeprowadzi na ich podstawie zajęcia szkolne. Dodatkowo będą mieli Państwo dostęp do webinarów i tutoriali. Ponadto organizatorzy zaplanowali specjalny moduł on-line dla dyrektorów szkół, dzięki któremu kierownictwo będzie mogło opracować plan wdrożenia w szkole cyfrowych metod nauczania.
 

Krok po kroku, co zrobić, żeby wziąć udział w szkoleniu 

Udział w „Lekcji: Enter” mogą wziąć nauczyciele i dyrektorzy szkół. Szkolenie jest bezpłatne. Nabór uczestników rozpoczął się na początku stycznia, a pierwsze warsztaty odbędą się już w lutym. W każdym województwie zostało przewidziane osobne szkolenie). Udział w szkoleniu może zgłosić jedynie dyrektor szkoły lub członek kadry kierowniczej – szczegóły na stronie projektu w zakładce „dla dyrektorów szkół” .

 

Źródło: MEN, strona internetowa projektu „Lekcja: Enter