Kreatywność to nie tylko cecha geniuszy – drzemie w każdym z nas, wystarczy ją rozbudzić. Zagadnienie twórczości jest szczególnie ważne w procesie edukacyjnym.

 

Pielęgnacja twórczych umysłów

Twórczość i innowacyjność wciąż są jedną z najbardziej pożądanych kompetencji. Bez twórczości nie istnieje postęp. Zasób wiedzy jest potrzebny, aby stworzyć coś nowego. Jednak sama encyklopedyczna wiedza do tego nie wystarczy. Kreatywni nauczyciele to tacy, którzy pielęgnują twórcze umysły, dając przyzwolenie sobie i uczniom, aby wyjść poza schemat myślenia. Tylko taka postawa pozwala zauważyć rozwiązania niewidoczne dla innych. Jak powiedział Albert Einstein: Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż pojawi się taki jeden, który nie wie, że się nie da i on to robi. Dlatego poszukiwanie alternatyw to jeden z warunków rozwoju społeczeństwa.
 

Klucz do kreatywności
grafika kreatywne pomysly

Michael Michalko w artykule Jak być kreatywnym? udowadnia, że kreatywność jest cechą, którą posiada każdy. Taką wiedzę warto wykorzystać w szkole. Tylko jak samemu uwierzyć w to, że każdy z nas to innowator? W jaki sposób mogą Państwo przekonać uczniów, że w każdym z nich drzemie potencjał odkrywcy? Michalko zwraca uwagę na kilka spraw, o których należy pamiętać.

 • Nie poddawaj się i pracuj nad twórczym myśleniem.
 • Bądź przekonany o swojej kreatywności.
 • Doświadczaj nowego – zarówno w świecie realnym, jak i w wyobraźni.
 • Uświadom sobie, że nie istnieje tylko jedna właściwa odpowiedź.
 • Eksperymentuj – twórz nowe pomysły, aby wreszcie stworzyć ten idealny.
 • Nie zrażaj się krytyką.
 • Zaufaj swojemu przeczuciu.
 • Zmień myślenie dotyczące niepowodzenia – błędy nie są porażką.
 • Pielęgnuj własne zdanie.
 • Patrz na problem z różnych perspektyw.
 • Myśl niekonwencjonalnie.

 
Przypominamy tekst autorstwa Michaela Michalko Jak być kreatywnym?, który został opublikowany w magazynie Wszystko Co Najważniejsze. Zachęcamy do lektury!

 

Źródło: WCN