Dwóch wybitnych pisarzy, jeden działacz polityczny i jeden działacz społeczny – czyli patroni roku 2024 wybrani przez senat. Senatorzy ustanowił 2024 rokiem: Witolda
Gombrowicza, Czesława Miłosza, Wincentego Witosa oraz Władysława Zamoyskiego. Będzie to także rok Edukacji Ekonomicznej.

 
 

We wrześniu swoich patronów 2024  r. przedstawił senat. Jak senatorzy uzasadniają swój wybór?

Dlaczego Gombrowicz? 

Za wyborem Witolda Gombrowicza jako patrona 2024 r. głosowało 82 senatorów, nikt nie był przeciw, a wstrzymało się 7 osób. Według głosujących Gombrowicz jest jednym z czołowych twórców polskiej literatury oraz jednym z pierwszych i najważniejszych inspiratorów współczesnej myśli filozoficznej, społecznej i artystycznej.

Jego dzieła to znakomity przykład godnego naśladowania indywidualizmu i myśli krytycznej. Ponadto Gombrowicz to postać bezkompromisowa i przenikliwa, a cechy te są niezbędne w obecnych czasach.

Dzieła Gombrowicza pomagają nie tylko zrozumieć skomplikowaną rzeczywistość, ale również umożliwiają jej rzetelną ocenę i uniknięcie schematycznych, skonwencjalizowanych sądów, które w praktyce okazują się destrukcyjne dla wszystkich przejawów indywidualizmu – czytamy w dokumencie.

Doskonałą okazją do przypomnienia zbiorowości publicznej dzieł Gombrowicza jest 120. rocznica urodzin twórcy. 

Dlaczego Miłosz?

Nagroda Nobla w dziedzinie literatury oraz Order Orła Białego to swoiste znaki potwierdzające jakość twórczości Czesława Miłosza. Ten twórca – jako świadek i błyskotliwy komentator znaczących wydarzeń minionego stulecia: pierwszej wojny światowej, rosyjskiej rewolucji, odzyskania niepodległości, problemów II RP, drugiej wojny światowej, Holocaustu, totalitaryzmu, doświadczenia emigracji i budowania nowej demokracji – jest jednym z największych autorytetów.

Jego poezja jest poezją zmysłów i intelektu, szczegółu obyczajowego i syntezy dziejowej, poezją metafizyczną, a zarazem silnie związaną z biografią autora – podkreślono w uchwale.

Okazją do upamiętnienia twórcy jest 20. rocznica jego śmierci.

Dlaczego Witos?

Wybór Wincentego Witosa został przyjęty jednomyślnie. W głosowaniu brało udział 89 senatorów. Szczególnie doceniono dążenie przez niego do odzyskania przez Polskę suwerenności w czasie zaborów.

Senatorowie chcą przypomnieć działalność i polityczne motto Witosa: Kiedy nie było Polski niepodległej trzeba do niej dążyć; gdy przyszła – trzeba pracować dla niej; a gdy była w potrzebie – bronić jej.

Hołd dla trzykrotnego premiera II RP, działacza samorządowego i przywódcy ruchu ludowego zostanie oddany w 150. rocznicę jego urodzin.

Dlaczego Zamoyski? 

W 2024 r. zostanie upowszechniona postać działacza społecznego, dzięki któremu tatrzańskie Morskie Oko znajduje się w granicach Polski.

Zgodnie z ideami pracy organicznej Władysław Zamoyski inwestował w rozwój przemysłu, dbając, by korzystali na tym polscy pracownicy i kontrahenci. Był m.in. współzałożycielem Banku Ziemskiego w Poznaniu, finansował działalność Biblioteki Kórnickiej, wspierał matkę (…) w tworzeniu (…) Szkoły Domowej Pracy Kobiet. (…) W 1889 roku, pragnąc uchronić tatrzańską przyrodę od rabunkowej gospodarki leśnej, zakupił dobra zakopiańskie. Wprowadził tam zdecydowane działania mające na celu ochronę dziedzictwa naturalnego. Rozumiał wagę zachowania równowagi przyrodniczej dla kształtowania wrażliwości patriotycznej przyszłych pokoleń. Jego poparcie było kluczowe dla starań o utworzenie w Tatrach – też na jego ziemiach – parku narodowego – czytamy w uchwale. 

Zamoyski zostanie upamiętniony w swoją 100. rocznicę śmierci.

2024 – Rok Edukacji Ekonomicznej

Zarówno w codziennym życiu, jak i dla efektywnego rozwoju państwa znaczącą rolę odgrywa edukacja z zakresu ekonomii

Kierując się słowami Władysława Grabskiego: «Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego», chcemy wzmocnić dążenia świata ekonomii i edukacji do podmiotowej obecności edukacji ekonomicznej w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym – podkreślają senatorzy.

W stulecie reform gospodarczych Grabskiego, powstania polskiego złotego, utworzenia Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wydania jednej z najważniejszych książek w zakresie praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej – Bankructwo Małego Dżeka Korczaka – 2024 r. będzie okazją do przygotowania współczesnego pokolenia do życia zawodowego i rozsądnego zarządzania domowym kapitałem.

Patroni 2024 r. wybrani przez sejm

Corocznych patronów wybiera nie tylko senat, lecz także sejm. Przypominamy, zgodnie z podjętymi w lipcu przez sejm uchwałami, 2024 będzie rokiem: Marka Hłaski, Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, Kazimierza Wierzyńskiego, Melchiora Wańkowicza, Rodziny Ulmów, Zygmunta Miłkowskiego i Polskich Olimpijczyków. Uzasadnienie przeczytają Państwo na stronie sejmu.

 

Źródło:

Patroni Roku 2024, https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,15769,patroni-roku-2024.html (dostęp: 18.09.2023 r.).