global teacher prize
Wybitni nauczyciele z całego świata co roku ubiegają się o Nauczycielskiego Nobla. Nagroda przyznawana jest przez Fundację Varkey od 2015 roku. Termin zgłaszania kandydatów mija 22 września.

 

  
Fundacja Varkey

Misją fundacji, która każdego roku poszukuje znakomitych nauczycieli, jest „zmiana życia przez edukację” – zapewnienie możliwości nauki każdemu dziecku na świecie. Fundacja Varkey wspiera rozwój nauczycieli, aby podnieść jakość nauczania. Dlatego celem organizacji jest poprawa statusu pedagogów, przywrócenie im prestiżu i autorytetu. Jest to zakorzenione głęboko przekonanie o wpływie nauczycieli na przyszłość społeczności – edukacja „zmniejsza ubóstwo, uprzedzenia i konflikty”.

Tytuł Najlepszego Nauczyciela na Świecie

Aby podkreślić rolę nauczycieli oraz docenić ich wpływ na rozwój nie tylko uczniów, ale całych społeczeństw, Fundacja Varkey w 2014 roku ustanowiła Global Teacher Prize. Nagroda rangą przypomina Nobla, dlatego przyjęło się o niej mówić jako o Nauczycielskim Noblu. Światowa Nagroda Nauczycielska oraz milion dolarów wygranej przyznawane są zwycięzcy. Pozostali nominowani zostają członkami elitarnej grupy najlepszych nauczycieli na świecie.

Kryteria oceny kandydatów

Aby zidentyfikować niezwykłego nauczyciela, Akademia ocenia kandydatów według następujących kryteriów:

  • stosowane praktyki – czy mają uniwersalne zastosowanie
  • efektywność pracy nauczyciela – wyniki uczniów
  • wpływ nauczyciela na otoczenie poza klasą
  • przygotowanie uczniów do stawania się obywatelami świata – edukacja oparta na zrozumieniu różnych kultur, narodowości i religii
  • nieustanne doskonalenie się nauczyciela – czy jest to osoba rozwijająca swoje umiejętności oraz dzieląca się dobrymi praktykami z innymi nauczycielami
  • uznanie i szacunek ze strony krajowych organizacji edukacyjnych, dyrektorów szkół, innych nauczycieli, szerszej społeczności lub uczniów

  

Czy ktoś w Państwa otoczeniu zasługuje na wyróżnienie?

Jeśli w Państwa otoczeniu znajdują się wyjątkowi nauczyciele, którzy mają wybitny wpływ na edukację i otoczenie, to zasługują oni na uznanie na całym świecie! Termin zgłaszania kandydatów mija 22 września. Najlepszego znanego Państwu nauczyciela mogą Państwo zgłosić TUTAJ.

 
Źródło:
https://www.globalteacherprize.org/

https://www.varkeyfoundation.org/