Czytanie jest procesem poznawczym, jedną z niezbędnych umiejętności nabywanych przez człowieka w procesie edukacji. Umożliwia odbiór informacji przekazywanych za pomocą języka pisanego. Dr. Seuss – popularny autor książek dla dzieci, twierdzi, że „im więcej się czyta, tym więcej można się dowiedzieć”. Ważne jest jednak przede wszystkim to, by wiedzieć, o czym się czyta.

 

Czytanie ze zrozumieniem przydaje się nie tylko w szkole, ale także w pracy i życiu codziennym. Dzięki niemu odkrywamy i rozumiemy znaczenie oraz sens słów, zdań i całego tekstu Bez wątpienia czytanie bez zrozumienia utrudnia życie wszystkim – również dorosłym.
 

Istota czytania ze zrozumieniem
rzad uczniow czytajacych ksiazki

Zdecydowana większość z nas potrafi czytać – wskaźnik analfabetyzmu w Polsce wynosi zaledwie 0,3%, jednak jedynie 56% Polaków przyznaje, że cokolwiek czyta. Przeprowadzane badania pokazują, że 77% Amerykanów, 47% Polaków i 28% Szwedów ma problemy ze zrozumieniem tego, co czyta. Czy zatem nie doświadczamy analfabetyzmu wtórnego lub funkcjonalnego? Powinniśmy nie tylko częściej czytać, ale przede wszystkim rozwijać umiejętność rozumienia tego, co czytamy – powinniśmy uczyć myślenia.

Odkrywanie sensu słów i zdań oraz kojarzenie ze sobą fragmentów tekstu oraz ich zapamiętywanie stanowią sedno czytania ze zrozumieniem. Można wyróżnić cztery poziomy rozumienia tekstu:

-  rozumienie poszczególnych słów i zwrotów,

-  poznanie szczegółowych informacji,

-  skupienie się na myśli przewodniej,

-  zrozumienie sensu całego tekstu.
 

Od poziomu rozumienia tekstu, posługiwania się informacją i jej wykorzystania zależy świadomy proces uczenia się przez ucznia. Wiedza buduje się w umyśle ucznia na skutek rożnych  doświadczeń, w tym doświadczeń czytelniczych. Podawczy sposób prowadzenia lekcji służy przekazaniu informacji, w efekcie uczeń dowiaduje się tylko, czego ma się nauczyć. Natomiast dobrze zaplanowany proces dydaktyczny uwzględnia uczenie się ucznia przez słuchanie, czytanie, obserwację, doświadczanie i inne działania. Czytanie w tym procesie jest niezbędnym narzędziem.
 

Ruszyła druga edycja kursu – „Czytanie ze zrozumieniem jako niezbędna umiejętność w procesie uczenia się ucznia
 w starszym wieku szkolnym nie tylko na języku polskim”

Do 30 grudnia można przystąpić do kursu – „Czytanie ze zrozumieniem jako niezbędna umiejętność w procesie uczenia się ucznia w starszym wieku szkolnym nie tylko na języku polskim (DRUGA EDYCJA)”.

Prezentowany kurs ma za zadanie wyposażyć nauczyciela w umiejętności prowadzące do:

  • wykorzystania czytania jako narzędzia do pracy ucznia na lekcji, pracy w domu i rozwoju osobistego oraz czynności, którą należy zorganizować (od czytania poleceń i tekstów z podręcznika po teksty o różnym charakterze oraz organizacji graficznej: wykresy, mapy, grafy, tabele itp.),
  • zaplanowania czytania lektur w sytuacji lekcyjnej,
  • tworzenia poleceń i technik zwiększających umiejętność czytania ze zrozumieniem,
  • budowania strategii podnoszenia poziomu rozumienia treści czytanych przez uczniów,
  • tworzenia narzędzi do pracy z tekstem edukacyjnym, rozumianym jako przedmiot badań ucznia i zdobywania umiejętności. 

 

Głównym celem kursu jest usprawnienie pracy na lekcji poprzez stwarzanie sytuacji dydaktycznych z wykorzystaniem czytania i pracy
z tekstem. Ponadto kładzie on duży nacisk na podnoszenie jakości edukacji i zmianę podawczego sposobu prowadzenia lekcji na rzecz aktywizacji uczniów.

EFEKTY KURSU:

Uczestnik pozna mechanizmy uczenia się za pomocą aktywnego czytania. Ponadto będzie potrafił:

  • tworzyć polecenia, narzędzia i formy pracy z wykorzystaniem czytania na lekcji,
  • zaplanować proces rozwoju umiejętności czytania,
  • aktywizować ucznia na lekcji przez działanie oparte na manipulowaniu informacją pozyskaną z tekstu,
  • wykorzystać proces czytania w działaniach pozalekcyjnych ucznia.

 
Kurs składa się z trzech modułów i kończy się egzaminem online. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni. W materiałach szkoleniowych można znaleźć artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą wiedzę na temat danego zagadnienia.
 

                                                 HARMONOGRAM KURSU

CO?

KIEDY?

Zapisy na szkolenie

od 28.10.2018

Moduł 1. Czytanie ze zrozumieniem – mechanizmy pozyskiwania i przetwarzania informacji
Materiały kursowe i minitest dostępne
w dniach:

25.11–9.12.2019

Moduł 2. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów
Materiały kursowe i minitest dostępne
w dniach:

9– 23.12.2019

Moduł 3. Trening czytania ze zrozumieniem w praktyce pozalekcyjnej
Materiały kursowe i minitest dostępne
w dniach:

23.12.2019–6.01.2020

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne

od 30.12.2019

Uwaga! Przed dopłaceniem prosimy
o sprawdzenie, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna

Egzamin (terminy do wyboru)

3– 5, 10– 12, 17–19, 24–26, 31.01.2020

1–2.02.2020

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin

od 3.01.2020

 

Autorką kursu jest Anna Adryjanek – polonistka i tutorka z wieloletnim doświadczeniem. Od wielu lat organizuje metodykę i dydaktykę pracy
z uczniami o SPE. Współautorka publikacji: „Uczeń z dysleksją w szkole”, „Uczeń z dysleksją w domu”, zeszytów „Czytam ze zrozumieniem”
oraz autorka innych publikacji i artykułów na tematy związane z praktycznymi aspektami dydaktyki. Prowadzi szkolenia i zajęcia we współpracy
z UG, CEN, PTD i in. na temat pracy z uczniem z dysleksją w starszym wieku szkolnym.

Udział w kursie jest bezpłatny. Zapraszamy do zapisów na kursy.operon.pl. Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania
(do 30 grudnia 2019 r.).