Od czego zacząć planowanie lekcji z biznesu i zarządzania? Z jakich materiałów korzystać i z kim nawiązywać współpracę, aby sensownie i efektywnie realizować zajęcia z BiZ-u w szkole? Jakie metody stosować wobec współczesnego pokolenia uczniów? Podczas webinaru „Biznes i zarządzanie – strategia na dobry start” nauczyciele otrzymają niezbędne informacje na temat narzędzi i metod oraz instytucji, które warto włączyć w praktyczne kształcenie nowego przedmiotu.

Nowe wyzwanie, jakim jest nauczanie nowego przedmiotu – biznes i zarządzanie – wymaga od Państwa dużych przygotowań, m.in. stworzenia własnej bazy materiałów do tego przedmiotu oraz organizacji jego praktycznego wymiaru nauczania. Zastanowienia wymaga także kwestia – czy w kontekście biznesu i zarządzania możemy mówić o ewolucji czy rewolucji w podstawie programowej przedmiotu względem podstaw przedsiębiorczości.

Te i inne sprawy będą przedmiotem webinaru „Biznes i zarządzanie – strategia na dobry start”. Udział w spotkaniu będzie dla Państwa inspiracją, motywacją i wsparciem w podjęciu decyzji o odpowiednim doborze środków i metod na lekcje z nowego przedmiotu.

biz

 
Webinar o BiZ – uporządkowana wiedza i gotowe rozwiązania 

Jak prowadzić lekcje z biznesu i zarządzania? Z których materiałów korzystać i jak je stosować, aby skutecznie zaangażować uczniów na zajęciach? Niejasności związanych z nauczaniem BiZ-u jest wiele, ale przy wsparciu specjalistki, która przygotowała dla Państwa webinar „Biznes i zarządzanie – strategia na dobry start”, można je sprawnie rozwikłać.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek2 października o godz. 18.00. Poprowadzi je profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z Katedry Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu, badaczka m.in. sieci społecznych – dr hab. Patrycja Klimas.

Prowadząca podzieli się z Państwem swoim wynikami badań z obszaru biznesu oraz zarządzania, przedstawi nie tylko przydatne informacje, praktyczne wskazówki, lecz także pokaże pobudzające i motywujące spojrzenie na nowy przedmiot szkolny. Wszystko w rezultacie przyczyni się do wypracowania przez Państwa dobrych pomysłów i skutecznych strategii do wykorzystania na lekcjach z biznesu i zarządzania.

Korzyści z udziału w webinarze

W trakcie webinaru będzie czas na wyrażanie obaw,zweryfikowanie założeń podstawy programowej z rzeczywistymi możliwościami szkolnymi, lokalnymi i globalnymi, a przede wszystkim na uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi, jak podejść do realizacji nowego przedmiotu.

Wydarzenie powstało z myślą o tych z Państwa, którzy w nowym roku szkolnym będą uczyć biznesu i zarządzania w szkole ponadpodstawowej. Ale udział w nim mogą wziąć także wszyscy zainteresowani prowadzeniem w szkole przez uczniów projektów w ramach różnych inicjatyw.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w webinarze:

 • poznają i wykorzystają w planowaniu lekcji z BiZ-u najważniejsze punkty podstawy programowej, w tym kompetencje 4K;
 • poznają najskuteczniejsze w nauczaniu BiZ-u formy i metody pracy;
 • dowiedzą się, gdzie znaleźć gotowe propozycje projektów i case study;
 • stworzą listę ogólnopolskich i światowych instytucji chętnych do współpracy projektowej;
 • dowiedzą się, jak nawiązywać współprace biznesowe, które nie zaburzają zasad pracy w szkole;
 • poznają aktualne informacje dotyczące matury z BiZ-u;
 • przekonają się, co wyróżnia zatwierdzone przez rzeczoznawców MEiN podręczniki Operonu;
 • sprawdzą materiały dodatkowe, m.in. prezentacje, pomocne na lekcjach BiZ-u.

 
Kompleksowe rozwiązania w nauczaniu biznesu i zarządzania

W XXI w. przedsiębiorczość to niezbędna kompetencja, którą musi posiadać każdy nastolatek. Dzięki niej wkroczy w dorosłe życie z większym poczuciem sprawstwa, a to pomoże mu w przyszłej pracy.  Do rozwoju przedsiębiorczości potrzebna jest wiedza teoretyczna, którą uczeń przećwiczy w działaniu. Dlatego w nowych podręcznikach do biznesu i zarządzania stawiamy na praktyczne kształcenie przedmiotu.

Podręczniki do BiZ- u to wsparcie dla nauczycieli w:

 • realizacji przedmiotu w zakresie rozszerzonym i zakresie podstawowym w liceum i technikum;
 • przygotowaniach do matury z biznesu i zarządzania dla liceum i technikum;
 • realizacji przedmiotu w szkole branżowej.

 
Autorzy podręczników – Zbigniew Smutek i Jarosław Korba – krok po kroku omawiają treści dotyczące gospodarki rynkowej, rynku pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw oraz w przystępny sposób wyjaśniają, jak zakładać i prowadzić działalność gospodarczą. Seria do biznesu i zarządzania, oprócz podręczników dostosowanych do potrzeb współczesnej młodzieży i aktualnej podstawy programowej, oferuje także inspirujące i angażujące uczniów zadania ujęte w kartach pracy.

Przygotowując się do prowadzenia lekcji z biznesu i zarządzania, warto zaufać doświadczeniu specjalistów z tej dziedziny: uporządkować wiedzę podczas webinaru oraz wybrać odpowiednie pomoce naukowe.