Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2022/2023, ale już teraz warto pomyślećo wyborze podręczników, zwłaszcza do przedmiotów nowych lub zmienionych po reformie 2022. Treści dopasowane do aktualnej podstawy programowej i stylu nauki współczesnych uczniów – to wszystko znajdą Państwo w publikacjach Operonu dla szkół ponadpodstawowych. Już od dziś można składać deklarację wyboru podręczników.

 

We wrześniu 2022 roku do szkół wprowadzono przedmiot historia i teraźniejszość oraz zmieniono treści przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. W 2023 roku uczniowie będę uczyć się kolejnego nowego przedmiotu: biznes i zarządzanie. Każda z wprowadzonych zmian to także wyzwanie dla nauczycieli. Muszą Państwo zaplanować metody oraz narzędzia niezbędne do skutecznego nauczania. Aby podjąć świadomy wybór i usprawnić wrześniowy start, już teraz warto zapoznać się z ofertą.
 

Kompleksowe rozwiązania sprzyjające nauce w XXI wieku

W ławkach szkoły ponadpodstawowej zasiada obecnie pokolenie Z. To młodzież, dla której technologie cyfrowe i internet są codziennością. Aby uczyć współczesnych młodych ludzi, należy brać pod uwagę dzisiejsze realia. Dlatego do każdego podręcznika Wydawnictwa Operon zostały przygotowane scenariusze i prezentacje multimedialne. Materiały mają pomóc nauczycielom w szybkim przygotowaniu się do lekcji, a uczniowi ułatwić przyswajanie wiedzy. 

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z poszczególnymi tomami, wystarczy kliknąć w odpowiednią grafikę poniżej. Podręczniki do szkół ponadpodstawowych i branżowych są w trakcie procedury dopuszczenia w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
 

podreczniki lo
podereczniki br

 

Biznes i zarządzanie od września 2023 w polskich szkołach

Biznes i zarządzanie to przedmiot, którego uczniowie będą uczyć się od przyszłego roku szkolnego. Zastąpi dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości. Przygotowaliśmy pełną ofertę do zakresu podstawowego, rozszerzonego oraz szkoły branżowej. Podręczniki do tego przedmiotu wspierają proces kształtowania przedsiębiorczości jako kompetencji kluczowej w XXI wieku. Oprócz wiedzy teoretycznej, publikacje zawierają także praktyczne zadania z zakresu zarządzania projektami, myślenia kreatywnego oraz strategicznego podejścia do biznesu i finansów. Podczas nauki BiZ jako przedmiotu maturalnego warto zwrócić uwagę na tematy przygotowujące do zdania egzaminu. W szkole branżowej natomiast szczególnie interesujące będą tematy związane z poruszaniem się na rynku pracy, gospodarki i własną przedsiębiorczością. Autorami są twórcy książek do podstaw przedsiębiorczości i praktycy, na co dzień mający kontakt z młodzieżą oraz z biznesem – Jarosław Korba i Zbigniew Smutek.
 

Nowe podręczniki dostosowane do aktualnej podstawy programowej 

Podręczniki do historii i teraźniejszości to seria dla liceum i technikum oraz dla szkoły branżowej. Jej zaletą jest to, że w wyczerpujący, ale prosty sposób przedstawiają zagadnienia dotyczące przemian kulturowych, politycznych, społecznych oraz gospodarczych w Polsce i na świecie od zakończenia II wojny światowej aż do współczesności. Treści zostały przedstawione tak, aby uczniowie mieli możliwość zapoznania się z różnymi punktami widzenia. Rzeczowo omówione zagadnienia dają przestrzeń do formułowania przez uczniów samodzielnych ocen i własnych, dojrzałych opinii. W ofercie odnajdą Państwo już teraz także części 2. do liceum i technikum. Autorami publikacji są Beata Belica – politolog, internacjolog, nauczycielka akademicka, twórczyni publikacji z zakresu geopolityki i stosunków międzynarodowych, oraz Łukasz Skupny – nauczyciel historii, doktor nauk humanistycznych UG, twórca publikacji edukacyjnych.

Podręcznik do Edukacji dla bezpieczeństwa uwzględnia wszystkie zmiany zawarte w podstawie programowej: usunięcie edukacji zdrowotnej i wprowadzenie edukacji obronnej, w tym zajęć ze strzelectwa. Podręcznik do liceum zdobył już komplet pozytywnych opinii MEiN, a do szkoły branżowej czeka na ostatnie recenzje. Autorami publikacji są Barbara Boniek – nauczycielka, wykładowczyni, organizatorka ogólnopolskich wydarzeń z zakresu bezpieczeństwa, oraz Andrzej Kruczyński – były oficer GROM, uczestnik działań specjalnych i misji zagranicznych.
 

Deklarację wyboru podręczników do szkół ponadpodstawowych mogą Państwo złożyć tutaj: deklaracje.operon.pl/szkolaponadpodstawowa.