Prosty język, ciekawe tematy do dyskusji, wybór zadań aktywizujących, a przede wszystkim bezstronne ujęcie zagadnień zawartych w podstawie programowej – tym cechuje się nowy podręcznik historii i teraźniejszości Operonu dla szkoły branżowej.

 

Autorami podręcznika są Beata Belica i Łukasz Skupny, twórcy publikacji do tego przedmiotu dla liceum i technikum. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia jest jednotomowy. W pełni realizuje podstawę programową – porusza zagadnienia dotyczące przemian kulturowych, politycznych, społecznych oraz gospodarczych w Polsce i na świecie od zakończenia II wojny światowej do współczesności. Pierwszy dział znajdą Państwo w Multitece Operonu.

baner hit br

 

Prosty język, elementy aktywizujące uczniów i rzetelne przedstawienie faktów

Autorzy zadbali o to, by wszystkie zagadnienia omówić prostym i przystępnym językiem. Dzięki temu zarówno praca z podręcznikiem na lekcji, jak i korzystanie przez uczniów z publikacji w domu będą efektywne. Każdy rozdział zawiera:

  • informacje o celach realizowanych na danej lekcji;
  • przejrzyste grafiki i schematy ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień;
  • definicje porządkujące wiedzę;
  • tematy do dyskusji, dzięki którym uczniowie będą mieli możliwość rozmowy bazującej na rzeczowej argumentacji i prowadzącej do samodzielnego wyciągania wniosków;
  • zadania i do pracy samodzielnej lub w grupach;
  • podsumowania pozwalające utrwalić zdobytą wiedzę.

 
Treści zawarte w podstawie programowej przedmiotu zostały przez autorów podręcznika przedstawione tak, by uczniowie mieli możliwość zapoznania się z różnymi punktami widzenia. Zagadnienia omawiane są rzeczowo i rzetelnie. Młodzież może więc dokonywać samodzielnych ocen i formułować własne opinie.
 

Podręcznik do pobrania i w formie prezentacji multimedialnej

Pierwszy dział podręcznika do szkoły branżowej został umieszczony w Multitece jako plik PDF oraz jako prezentacja multimedialna. Mogą Państwo korzystać z niego na dwa sposoby. Plik PDF można pobrać i używać go podczas zajęć lub w trakcie przygotowywania się do nich. Prezentację multimedialną mogą Państwo wyświetlić uczniom na lekcji bezpośrednio z Multiteki . Oprócz stron z podręcznika zawiera ona slajdy z najważniejszymi treściami lekcji. Dzięki temu będą Państwo mogli skoncentrować uwagę uczniów na wybranych zagadnieniach.

Wkrótce udostępnimy kolejne rozdziały – będziemy o tym informować na bieżąco.
 

Historia i teraźniejszość w szkole branżowej z Operonem

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowym podręczniku Operonu i korzystania z niego podczas zajęć. Deklarację wyboru podręcznika mogą Państwo złożyć elektronicznie TUTAJ lub telefonicznie: 58 679 00 00.