We wrześniu w klasach pierwszych liceów i techników w miejsce wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym pojawi się nowy przedmiot – historia i teraźniejszość. Jesteśmy w trakcie prac nad podręcznikiem do tego przedmiotu. Wkrótce udostępnimy Państwu jego fragment.

 

Podręcznik składa się z dwóch części i zawiera informacje dotyczące przemian kulturowych, politycznych, społecznych oraz gospodarczych w Polsce i na świecie od zakończenia II wojny światowej aż do współczesności. W pełni realizuje podstawę programową przedmiotu, bezstronnie ujmuje zawarte w niej zagadnienia.

baner HiT

 
Samodzielne wyciąganie wniosków i formułowanie ocen

Autorzy podręcznika – Beata Belica (WOS-owiec) oraz Łukasz Skupny (historyk) – przedstawiają treści zawarte w podstawie programowej przedmiotu tak, by uczniowie mieli możliwość zapoznania się z różnymi opiniami. Rzeczowo omówione zagadnienia pozwolą młodzieży na samodzielne i dojrzałe wyciąganie wniosków oraz na formułowanie własnych, przemyślanych ocen.

Podręcznik:

  • umożliwia zdobycie rzetelnych informacji z zakresu historii współczesnej oraz edukacji obywatelskiej;
  • zawiera materiały źródłowe i ikonograficzne odnoszące się do życia społecznego „wczoraj i dziś”;
  • zachęca do dyskusji i debat dzięki różnorodnym zadaniom oraz propozycjom pracy w grupach;
  • po każdej jednostce lekcyjnej proponuje ćwiczenia, które skłaniają do refleksji, zachęcają do analitycznego myślenia i wiązania faktów;
  • jest napisany przystępnym językiem, dostosowanym do percepcji dzisiejszego ucznia – tak, by młody umysł bez trudu przyswoił złożone zagadnienia.

 

Prezentacje multimedialne na każdą lekcję

Uzupełnieniem treści podręcznikowych będą gotowe prezentacje multimedialne do poprowadzenia całej lekcji z tego przedmiotu. Tak jak w pozostałych przedmiotach, wyświetlą je Państwo uczniom na lekcji bezpośrednio z Multiteki. W prezentacjach znajdą Państwo propozycje tematów do debat, zadania rozwijające umiejętność prowadzenia rzeczowych dyskusji, więcej pomysłów na pracę w grupach, dodatkowe teksty źródłowe oraz filmy edukacyjne.
 

Historia i teraźniejszość z Operonem

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość posiadają nauczyciele, którzy nauczają historii i wiedzy o społeczeństwie. Zachęcamy więc Państwa do zapoznania się informacjami o nowym podręczniku Operonu i korzystanie z niego już od września tego roku. Deklarację wyboru podręcznika mogą Państwo złożyć elektronicznie TUTAJ lub telefonicznie: 58 679 00 00.