Już za kilka dni nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych rozpoczną realizację nowego przedmiotu – historii i teraźniejszości. Z początkiem roku szkolnego udostępnimy Państwu fragment naszego podręcznika do tego przedmiotu oraz program nauczania i plany dydaktyczne.

 

Konstrukcja publikacji Operonu uwzględnia zarówno potrzeby uczniów, jak i oczekiwania nauczycieli. Każdy temat rozpoczyna się od przedstawienia celów lekcji, kończy natomiast syntetycznym podsumowaniem. Autorzy omawiają zagadnienia prostym językiem, a wywód uzupełniają zdjęcia, grafiki i schematy.

baner HiT

 
Sztuka dyskusji i rzeczowego argumentowania

Autorzy podręcznika zadbali o to, by uczniowie mieli możliwość zapoznania się z różnymi opiniami. Wszystkie zagadnienia omówili rzeczowo i bezstronnie. W podręczniku znajdą Państwo:

 • wprowadzenie do każdego tematu, czyli informację o tym, czego uczeń dowie się podczas lekcji;
 • specjalny aktywizujący blok „Porozmawiajmy”, zawierający tematy do dyskusji i burzy mózgów a także materiały źródłowe do interpretacji i formułowania własnych, przemyślanych ocen; umożliwi on przygotowanie uczniów do prowadzenia rzeczowych dyskusji, pozwoli na samodzielne i dojrzałe wyciąganie wniosków;
 • zwięzłe podsumowania każdego tematu, które mogą posłużyć zarówno do zwrócenia uwagi ucznia na najważniejsze zagadnienia, jak i do weryfikacji na kolejnych zajęciach tego, co uczeń zapamiętał z lekcji poprzedniej;
 • zestaw zadań na koniec tematu do pracy samodzielnej ucznia (w domu lub na lekcji) oraz do pracy w grupach podczas zajęć.

 

Obudowa dydaktyczna do historii i teraźniejszości

Uzupełnieniem treści podręcznikowych będą gotowe prezentacje multimedialne do poprowadzenia każdej lekcji z tego przedmiotu. Wyświetlą je Państwo uczniom na lekcji bezpośrednio z Multiteki. Z początkiem roku szkolnego udostępnimy Państwu również plan dydaktyczny i wynikowy oraz program nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość.

Pierwszy fragment podręcznika historia i teraźniejszość dostarczymy Państwu w najbliższych dniach. Zachęcamy do korzystania z publikacji Operonu już od września tego roku. Deklarację wyboru podręcznika mogą Państwo złożyć:

 • elektronicznie TUTAJ
 • telefonicznie: 58 679 00 00.

 
Jednocześnie cieszymy się, że możemy poinformować o kolejnych numerach dopuszczenia podręczników do historii i wiedzy o społeczeństwie dla klasy 4.

 • Historia 4. Zakres podstawowy, część 2. (numer dopuszczenia: 1055/8/2022).
 • Historia 4. Zakres rozszerzony, część 1. (numer dopuszczenia: 1062/7/2022).
 • Wiedza o społeczeństwie 4. Zakres rozszerzony (numer dopuszczenia: 1071/4/2022).

 
Ucząc z podręczników Operonu, zyskują Państwo dodatkowe materiały i inspiracje na każdą lekcję:

 • dostosowane do potrzeb współczesnych nauczycieli i uczniów podręczniki, zeszyty ćwiczeń, karty pracy, plany wynikowe i dydaktyczne;
 • gotowe prezentacje multimedialne, webinary i kursy w ramach platformy Mobilna Szkoła.

 
Zachęcamy do złożenia deklaracji wyboru podręczników – dostarczymy Państwu pakiet startowy z materiałami na rok szkolny 2022/2023.