Filmy, scenariusze, schematy – gotowe prezentacje, kursy, webinary, karty pracy, zeszyty ćwiczeń i oczywiście podręczniki, czyli kompleksowe rozwiązania Operonu wspierające nauczycieli w prowadzeniu ciekawych lekcji edukacji dla bezpieczeństwa w liceach, technikach i szkołach branżowych. Jak sprawnie znaleźć i dopasować materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć? Co zrobić, aby aktywizować uczniów i wspierać ich w samodzielnej nauce?

 

W nowym roku szkolnym wciąż obowiązują zmiany ministerialne z 2022 r. w zakresie nauczania edukacji dla bezpieczeństwa. Zakładają one wprowadzenie na lekcjach zajęć z edukacji obronnej. Poza wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi m.in. bezpieczeństwa państwa, udzielania pierwszej pomocy czy reagowania w sytuacji zagrożeń – uczniowie powinni także nauczyć się składania i rozkładania broni oraz uczestniczyć w zajęciach ze strzelectwa.

edb

Jak wspierać nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa?

Prowadzenie skutecznych lekcji z edukacji dla bezpieczeństwa będzie łatwiejsze dzięki zastosowaniu gotowych prezentacji multimedialnych. Są one inspiracją dla nauczycieli, ale przede wszystkim uzupełniają klasyczne treści podręcznikowe. Dają okazję do wykorzystania w pełni potencjału podręczników.

Aby przedstawić uczniom zagadnienie w praktyce, wystarczy wyświetlić film dołączony do prezentacji. Filmy pomagają wyjaśnić uczniom tematy i zagadnienia także z nowego działu edukacja obronna. Zostały one udostępnione nauczycielom korzystającym z podręczników Operonu. Dotyczą nowych dla uczniów treści – strzelectwa. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • Bezpieczeństwo na strzelnicy,
 • Budowa i obsługa broni,
 • Postawy strzeleckie.

 
Scenariusze multimedialne – inspiracje dla nauczyciela  

Ale to nie wszystko! Tematy z podręcznika zostały wzbogacone o scenariusze, dostępne wyłącznie dla nauczycieli. To gotowe do użycia, bogato opisane, sprawdzone materiały edukacyjne, które podpowiadają metody i narzędzia pozwalające zaangażować współczesne pokolenie uczniów na lekcji.

Scenariusze multimedialne:

 • znacząco ułatwią dostosowanie lekcji do indywidualnych potrzeb każdej klasy;
 • podpowiadają, jakich narzędzi i metod użyć, aby pobudzać uczniowską motywację, kreatywność i inicjatywę na lekcji;
 • są skarbnicą pomysłów dla nauczycieli.

 
Baza do pełnej realizacji podstawy programowej 

Z czego uczyć edukacji dla bezpieczeństwa, aby w pełni zrealizować założenia podstawy programowej? Najlepiej postawić na podręczniki, których struktura i treści będą zrozumiałe dla współczesnego pokolenia uczniów. Elementy wspierające uczniów w pozyskaniu niezbędnej wiedzy teoretycznej, to m.in.:

 • wstępy i podsumowania lekcji – porządkują wiedzę i ułatwiają uczniowi przygotowanie do sprawdzianów ‒ uczeń wie, co jest od niego wymagane;
 • oprawa graficzna podręcznika – ułatwia naukę oraz analizę właściwego postępowania w sytuacjach zagrożeń;
 • wyróżnienie najważniejszych numerów telefonów, adresów instytucji i organizacji – wspiera zapamiętywanie kluczowych, praktycznych informacji; uczeń wie, na co zwrócić szczególną uwagę;
 • proponowane zadania i projekty – angażują uczniów i zachęcają ich do samodzielnej nauki.

 
Ponadto podręcznik Operonu zawiera wszystkie najnowsze treści. Autorzy wzbogacili go zdjęciami instruktażowymi, m.in. prezentującymi zakładanie stazy taktycznej czy opaski improwizowanej. Dodatkowo w jasny i atrakcyjny sposób objaśniają zagadnienia dotyczące działań ratowniczych.

Podręczniki Operonu do EdB są przeznaczone do nauczania w:

 • zakresie podstawowym w liceum i w technikum KLIK 
 • branżowej szkole I stopnia KLIK

 
Karty pracy i zeszyt ćwiczeń  

Tradycyjnym i sprawdzonym uzupełnieniem podręczników są karty pracy i zeszyt ćwiczeń. Materiały te wspierają uczniów w kreatywnym, nieszablonowym myśleniu i zachęcają do samodzielnej, aktywnej pracy. Głównym celem ich wykorzystania jest utrwalenie przez uczniów wiedzy i przygotowanie się do bieżących sprawdzianów.

Forma publikacji umożliwia oderwanie karty z ćwiczeniami oraz przekazanie wykonanych zadań do sprawdzenia nauczycielowi. Każda karta może być wykorzystana oddzielnie – to znacząco ułatwia organizację lekcji i ocenianie.

Operon przygotował zestaw pomocy dydaktycznych:

 • karty pracy z zakresu podstawowego uzupełniające podręczniki do liceum i technikum KLIK
 • zeszyt ćwiczeń dla branżowej szkoły I stopnia KLIK

  
Rozwijanie kompetencji nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa 

Sprawdzoną pomocą w rozwijaniu kompetencji nauczycieli są rzetelne porady profesjonalistów. Znajdują się one w licznych webinarach i kursach dostępnych na platformie Mobilna szkoła. Dostarczają one praktycznych narzędzi i wiedzy niezbędnej dla nauczycieli EdB. Nauczyciel biorący udział w webinarach i kursach zastosuje rozwiązania, które docierają do współczesnych uczniów, a także wzbudzi motywację i ciekawość, ilustrując różne zagrożenia krótkimi filmami.

Wykorzystanie na lekcjach EdB zasobów udostępnionych przez Operon pozwoli Państwu uzupełnić własną bazę materiałów i dzięki temu wesprze kreatywne oraz praktyczne prowadzenie zajęć. Zachęcamy do aktywnego korzystania ze wszystkich pomocy i inspiracji.