W czerwcu 2021 został opracowany raport „Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w Polsce – mapa głównych szans i zagrożeń“. Bazując na światowych i polskich badaniach, prof. Jacek Pyżalski oraz prof. Natalia Walter zebrali w nim wiedzę dotyczącą nauczania w czasie pandemii. Z przeprowadzonej analizy wyciągnęli wnioski, którymi dzielą się z nauczycielami, dyrektorami i pedagogami szkolnymi.

 

 

Czy ten wrzesień będzie inny? 

Każdy rok szkolny niesie ze sobą pewną dozę nowości. Ten jednak jest wyjątkowy ze względu na poprzedzający go wielomiesięczny okres nauczania zdalnego. Po zaledwie kilkutygodniowej obecności w szkołach przed wakacjami nauczyciele i uczniowie zaczną na nowo naukę stacjonarną.

To może być początek roku, który przywróci nas do regularnej obecności w szkołach. Co więc można zrobić, aby dobrze wystartować i wykorzystać jak najlepiej doświadczenia z czasu nauczania zdalnego? Tym, na co wskazują autorzy raportu – profesor Jacek Pyżalski i profesor Natalia Walter – jest konieczność wprowadzenia i integracji wykorzystywanych metod online i offline, w jeszcze większym stopniu niż przed pandemią. Czas pandemii udowodnił, że działania nauczyciela kompetentnego cyfrowo są skuteczniejsze i bardziej atrakcyjne dla uczniów. Z tego względu warto wzmacniać i rozwijać swoje kompetencje cyfrowe.
 

Jakie są rekomendacje na kolejny rok szkolny?

O tym, jak wykorzystać wypracowany potencjał i doświadczenia z ostatnich lat nauki zdalnej opowiadają prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski oraz prof. UAM dr hab. Natalia Walter. Wskazują kierunki, w jakich powinno iść szkolnictwo. W raporcie „Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w Polsce – mapa głównych szans i zagrożeń” autorzy formułują rekomendacje dotyczące różnych obszarów, takich jak m.in. dostępność sprzętu i łączy, współpraca szkoła–dom, kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli, zdrowie psychiczne uczniów, nauczycieli i rodziców, zaburzony dobrostan cyfrowy, zbyt długi czas spędzany przed ekranem czy relacje społeczne. Wszystkie obszary zostały poddane szczegółowej analizie, a ich opis znajduje się w raporcie. Poniżej przybliżamy Państwu wybrane rekomendacje ekspertów.

Zdaniem autorów kluczowe jest zapewnienie wsparcia technicznego, merytorycznego i metodycznego nauczycielom oraz rodzicom. W zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji zaleca się ich staranny wybór i działanie zgodnie z zasadą nie ilość, a jakość. Ważne jest, aby stosowane narzędzia były dostosowane do potrzeb uczniów. Wykorzystywanie zbyt wielu narzędzi może wprowadzać niepotrzebny chaos. Autorzy zwracają również uwagę na potrzebę łączenia aktywności i zadań online i offline (uczenie przez działanie) oraz świadomego wykorzystania technologii tam, gdzie przynosi ona rzeczywistą przewagę nad rozwiązaniami offline.
Profesor Jacek Pyżalski i profesor Natalia Walter podkreślają również konieczność opracowania wersji online rozwiązań wychowawczych i profilaktycznych (np. programów rekomendowanych w tym obszarze).

W rekomendacjach możemy przeczytać także zachętę do tego, by podnosić swoje kompetencje cyfrowe w zakresie szerszym niż umiejętności techniczne, poprzez udział w wymianie nauczycielskiej („zaproś mnie na swoją lekcję”), w nauczycielskich grupach wsparcia online, kursach e-learningowych i stacjonarnych (instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych), konferencjach etc.

Mocno zaakcentowanym przez autorów obszarem rekomendacji jest ten dotyczący zdrowia psychicznego uczniów, nauczycieli i rodziców, w którym eksperci wskazują na sporą potrzebę wsparcia psychologicznego,(…) nawet (…) bardzo prostego i ograniczającego się do spotkania z psychologiem czy możliwości indywidualnych konsultacji z nim (Majcherek, Wichrowska, Zubala, 2021).

W części poświęconej zarządzaniu szkołą i relacjami pracowniczymi autorzy podkreślają to, że na poziomie systemowym zarówno w okresie edukacji zdalnej, jak i popandemijnej kluczowe jest zarządzanie partycypacyjne, w którym decydenci (z każdego poziomu: krajowego, regionalnego i lokalnego) na bieżąco diagnozują pojawiające się wyzwania i uwzględniają propozycje rozwiązań osób pracujących w systemie edukacji oraz naukowców prowadzących diagnozy w tym obszarze (Buchner, Wierzbicka, 2020).
 

Dostępne są już rozwiązania, które są odpowiedzią na niektóre z powyższych rekomendacji

Przedstawiamy Państwu gotowe rozwiązania, które będą wzmacniać i rozwijać w codzienności szkolnej, nabyte już wcześniej kompetencje cyfrowe. Ich celem jest ułatwienie codziennej pracy oraz wsparcie nauczycieli podczas przygotowywania i prowadzenia lekcji. Rozwiązania te sprawdziły się w trakcie pandemii i sprawdzą się w czasie nauczania stacjonarnego.

Zaliczają się do nich materiały do wykorzystania cyfrowego – gotowe prezentacje multimedialne do wyświetlania zdalnie lub na lekcji, a także gotowe scenariusze dla nauczyciela do każdej lekcji z podręcznika, aktywizujące uczniów, również z wykorzystaniem technik wizualnych i audiowizualnych.

Ponadto w kontekście rozwoju kompetencji osobistych powstała platforma Mobilna szkoła, w której nauczyciele, dyrektorzy i pedagodzy znajdą przygotowane przez praktyków kursy oraz webinary. Będą one merytorycznym i wartościowym wsparciem przed i w trakcie roku szkolnego.

Dzięki programom w ramach platformy Mobilnej szkoły nauczyciele mają szansę:

  • poznać warsztat pracy topowych polskich nauczycieli i gotowe sposoby na prowadzenie lekcji,
  • wzmocnić kompetencje emocjonalno-społeczne i rozwijać wartościową relację z uczniami,
  • zdobyć umiejętności zwinnego zarządzania sobą, klasą i szkołą,
  • rozwijać kompetencje cyfrowe, wykorzystując w praktyce skuteczne i przyjazne narzędzia technologiczne,
  • otrzymać certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.
  • zapewnić swojej szkole oficjalny certyfikat Mobilnej szkoły.

 
Każdy program to zestaw aktywności takich jak webinary, kursy czy warsztaty, które są dostępna na platformie dla nauczycieli Mobilna szkoła.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej nie tylko na temat raportu, ale też gotowych rozwiązań, jakie odpowiadają rekomendacjom ekspertów, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Konsultantką Edukacyjną Wydawnictwa Operon Anetą Maciołek, która może zorganizować i poprowadzić spotkanie online dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.
 

 
Tę propozycję kierujemy w szczególności do Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli i metodyków, jednak możemy poprowadzić takie spotkanie lub webinar dla różnych inicjatyw i dla każdej zainteresowanej grupy nauczycieli. Spotkanie i jego przygotowanie będzie w całości bezpłatne, zarówno dla współorganizatora, jak i dla uczestników. Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenie o udziale w spotkaniu.
 

Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją wydarzenia lub mają Państwo dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu z Konsultantką Edukacyjną Aneta Maciołek pod numerem telefonu: 519 547 144 lub adresem e-mail:a.maciolek@operon.pl.

 
Czy wybrali już Państwo podręczniki Wydawnictwa Operon?

Zachęcamy do składania deklaracji. Dzięki deklaracji Wydawnictwo wie, że dany nauczyciel uczy z podręczników Operonu i może mu dostarczyć pakiet startowy wraz z kalendarzem nauczyciela na rok szkolny 2021/2022.

Aby złożyć deklarację elektroniczną, wystarczy kliknąć TUTAJ.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem:
58 679 00 00 lub przez e-mail: info@operon.pl.

 

Źródło: J. Pyżalski, N. Walter, Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w Polsce – mapa głównych szans i zagrożeń (dostęp: 20.08.2021).