Dla wszystkich nauczycieli pracujących z podręcznikami Operonu mamy ważne informacje – tomy 4 podręczników do liceum i technikum zebrały komplet pozytywnych opinii rzeczoznawców i uzyskały numery dopuszczenia MEiN. Aby usprawnić wrześniowy start w nowym roku szkolnym, już teraz systematycznie zamieszczamy w naszym serwisie plany wynikowe i dydaktyczne do podręczników dla szkół ponadpodstawowych.

 

baner numery dopuszczenia

Numery dopuszczenia nowych tomów publikacji

Aprobatę Ministerstwa Edukacji i Nauki uzyskują kolejne tomy naszych podręczników. Rzeczoznawcy opiniujący te publikacje podkreślali ich dostosowanie do percepcji ucznia, przemyślany układ treści oraz trafny dobór materiału ilustracyjnego i tekstów źródłowych. O których publikacjach mowa?

  • Język polski 4. Zakres podstawowy i rozszerzony. Części 1 i 2. Podręcznik dla liceum i technikum

Podręcznik wyróżnia bogata i jednocześnie przejrzysta forma. Zamieszczone w publikacji tematy zachęcają uczniów do szerokiego i całościowego odczytywania literatury. Między treściami literackimi zostały wplecione treści językowe. W przygotowaniu uczniów do matury pomogą liczne zadania oraz teksty do analizy i interpretacji. 

Autorami tego tomu są doświadczone polonistki oraz egzaminatorki OKE: Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko oraz Magdalena Steblecka-Jankowska. Mogą Państwo zapoznać się z zawartością podręcznika na stronie Operonu TUTAJ i TUTAJ. Znajdą tam Państwo także biogramy autorek TUTAJ.

  • Chemia 4. Zakres rozszerzony.Podręcznik dla liceum i technikum

Podręcznik nawiązuje do najnowszych osiągnięć naukowych. Liczne zadania pobudzą uczniów do kreatywnego myślenia.

Autorami tego tomu są nauczyciele akademiccy Wydziału Chemii UG: Marek Kwiatkowski, Małgorzata Czaja i Bożena Karawajczyk. Mogą Państwo zapoznać się z zawartością podręcznika na stronie Operonu TUTAJ. Znajdą tam Państwo także biogramy autorów TUTAJ.

  • Historia 4. Zakres podstawowy. Część 1.Podręcznik dla liceum i technikum

Podręcznik obejmuje treści dotyczące II wojny światowej. Starannie dobrany materiał ilustracyjny oraz źródła historyczne pozwalają uczniowi doskonalić umiejętności rozumienia faktów historycznych dotyczących omawianego okresu. Mapy oraz infografiki uzupełniają wiadomości, a polecenia zawarte pod tematem motywują uczniów do samodzielnej pracy i pogłębiania wiedzy.

Autorami tego tomu podręcznika, tak jak poprzednich części, są historycy Mirosław Ustrzycki oraz Janusz Ustrzycki. Mogą Państwo zapoznać się z zawartością podręcznika na stronie Operonu TUTAJ. Znajdą tam Państwo także biogramy autorów TUTAJ.

  • Biologia 4. Zakres rozszerzony.Podręcznik dla liceum i technikum

Tom 4 podręcznika do biologii obejmuje zagadnienia związane z genetyką, biotechnologią oraz ewolucją organizmów. Znajdują się w nim także tematy dotyczące ekologii i różnorodności biologicznej. Omawiane przykłady, wzbogacone grafikami i schematami, pomagają w zrozumieniu złożonych treści, a liczne zadania umożliwiają ćwiczenie umiejętności wymaganych również na maturze.

Autorkami serii podręczników do biologii są dr hab. Beata Jakubik oraz dr hab. Renata Szymańska. Mogą Państwo zapoznać się z zawartością podręcznika na stronie Operonu TUTAJ.

 
Komplet materiałów na każdą lekcję

Do podręczników dla uczniów liceum i technikum do klas 4 systematycznie zamieszczamy plany wynikowe i dydaktyczne. Dostępne są już m.in. plany z historii oraz biologii.

Oprócz podręcznika dostępnego w wersji papierowej i elektronicznej przekazujemy Państwu materiały i narzędzia w postaci:

  • prezentacji multimedialnych dopasowanych do każdego tematu w podręczniku,
  • gotowych scenariuszy na lekcje,
  • webinarów i kursów z najlepszymi edukatorami w Polsce w ramach certyfikowanego programu dostępnego na platformie Mobilna szkoła.

 
Szczegółowe informacje o nowych tomach podręczników, z których będą Państwo uczyć już od września 2022 roku, znajdą Państwo TUTAJ.

 
Ucz z nami! 

Jeśli chcieliby Państwo kontynuować nauczanie z publikacji Operonu i otrzymać nowy podręcznik do szkoły ponadpodstawowej, wystarczy złożyć deklarację wyboru podręcznika. Można to zrobić na dwa sposoby: