Zmiana w podstawie programowej 2022 wprowadziła nowy przedmiot – historię i teraźniejszość. W związku z tym zmodyfikowano także podstawę programową z historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Dostępna jest pełna oferta podręczników do historii i teraźniejszości, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Już dziś można składać deklarację wyboru podręczników.

 

Pełna oferta podręczników do historii i teraźniejszości

Podręczniki do historii i teraźniejszości dla szkoły ponadpodstawowej i branżowej zawierają zagadnienia historyczne, polityczne i społeczne od zakończenia pierwszej wojny światowej do współczesności. W pełni realizują podstawę programową przedmiotu, bezstronnie ujmują zawarte w niej zagadnienia. Autorzy w jasny i zrozumiały sposób wyjaśniają skomplikowane kwestie związane z wydarzeniami II połowy XX wieku. Rzeczowo przedstawiają także wydarzenia z najnowszej historii, ucząc wyciągania własnych wniosków i dyskutowania na rozmaite tematy.

Historia i teraźniejszość dla szkół ponadpodstawowych składa się z dwóch tomów:

  • tom I: od zakończenia II wojny światowej do lat 70. XX wieku;
  • tom II: od lat 70. XX wieku do współczesności.

 
Historia i teraźniejszość dla szkoły branżowej I stopnia to jeden podręcznik, zawierający pełny zakres materiału od końca II wojny światowej do współczesności.

Podręczniki do HiT:

  • umożliwiają zdobycie rzetelnych informacji z zakresu historii współczesnej oraz edukacji obywatelskiej;
  • wyodrębniają cele lekcji, dzięki czemu uczeń wie, jakie umiejętności zdobędzie po każdych zajęciach;
  • zawierają materiały źródłowe i ikonograficzne odnoszące się do życia społecznego „wczoraj i dziś”, a także schematy i wykresy, które pomagają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia;
  • proponują tematy do dyskusji, dzięki czemu uczą debatowania i rozmawiania na różne tematy z różnych punktów widzenia;
  • dzięki ciekawym poleceniom skłaniają do refleksji, zachęcają do analitycznego myślenia i wiązania faktów;
  • podsumowują każdą lekcję w kilku zdaniach, co szczególnie przydaje się do powtórek;
  • są napisane przystępnym językiem, dostosowanym do percepcji dzisiejszego ucznia zarówno liceum i technikum, jak i szkoły branżowej – tak, by młody umysł bez trudu przyswoił złożone zagadnienia.

 

 
Autorami podręcznika są Beata Belica i Łukasz Skupny.
 

Historia oraz wiedza o społeczeństwie – zaktualizowane

Zmiany w podstawie programowej z 2022 r., wprowadzające przedmiot historia i teraźniejszość, dotyczyły także modyfikacji w obrębie historii i wiedzy o społeczeństwie.

Podręczniki do historii i wiedzy o społeczeństwie dla szkoły ponadpodstawowej oraz szkoły branżowej I stopnia zostały dostosowane do zmian w podstawie programowej. Z pełną ofertą zgodną z podstawą programową 2022 r. można zapoznać się tutaj:

 
Dostępne są także materiały wspomagające uczenie – gotowe prezentacje na lekcje. Materiały do prezentacji i scenariusze znajdują się w Multitece. Można je wyświetlać bezpośrednio z komputera lub z aplikacji. Materiały do wszystkich przedmiotów znajdą Państwo TUTAJ.