Sposób powrotu do szkół we wrześniu może wpłynąć na kształt polskiej szkoły w kolejnych latach. Jak wykorzystać dotychczasowe doświadczenia? Czy temat relacji i pomoc psychologiczno-pedagogiczna zdominują następny rok szkolny? Jakie są rekomendacje specjalistów?

 

baner raport

 

Z jakimi wyzwaniami mierzyli się ostatnio nauczyciele i ich uczniowie? 

Podczas ponad rocznej fizycznej nieobecności w szkołach i wymuszonej edukacji zdalnej nauczyciele musieli sprostać wielu wyzwaniom. Do tych najbardziej podstawowych należały kwestie techniczne związane ze sprzętem – komputerami i smartfonami – oraz z łączami internetowymi. Warto jednak dodać, że choć braki sprzętowe uczniów były problemem, to 51% z nich sobie z tym poradziło. Podobnie w przypadku dostępu do internetu – problem dotyczył 56% nauczycieli. W trakcie nauczania zdalnego, dzięki ciągłemu wykorzystaniu nowych technologii, nauczyciele poszerzyli swoje kompetencje. W sytuacji tak natężonej komunikacji niebezpośredniej, przy wykorzystaniu urządzeń, powstała ogromna potrzeba wprowadzenia skutecznych rozwiązań dydaktycznych, które pozwoliły nauczycielom na zachowanie dobrostanu cyfrowego, czyli poczucia równowagi między zwykłym i cyfrowym życiem.

Równie ważnym aspektem, na który zwrócili uwagę badacze, są wyzwania społeczne i wychowawcze –  bo przecież edukacja to relacja. I chociaż ten trudny dla wszystkich okres postawił pod znakiem zapytania wiele obszarów społecznego funkcjonowania nauczycieli, uczniów i rodziców w kontekście edukacyjnym, to nie można traktować go wyłącznie jako czasu zagrażającego i szkodliwego. Część osób doskonale odnalazła się w tej nowej rzeczywistości, ucząc się nowych umiejętności oraz zyskując kompetencje (także w wymiarze psychologicznym). Co jednak najbardziej istotne, ten czas powinien być inspiracją dla rozwiązań, jakie zostaną wprowadzone w najbliższym czasie – zarówno w obszarze dydaktycznym, jak i wychowawczym.
 

Nauczyciele nabyli nowych kompetencji i poradzili sobie z wieloma trudnymi sytuacjami

W czasie pandemii nauczyciele częściej wykorzystywali rozwiązania cyfrowe na wszystkich szczeblach kształcenia. Ponad 2/3 lekcji odbywało się w sposób synchroniczny – korzystano MS Teams czy Google Meet. Nauczyciele częściej używali także metod aktywizujących. Integracja różnorodnych narzędzi wydobyła nowy potencjał edukacyjny. Teraz jednak należy zastanowić się, co z nim zrobić w kontekście powrotu do nauczania stacjonarnego.

W raporcie Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w Polsce – mapa głównych szans i zagrożeń. Raport podsumowujący wybrane zagadnienia z istniejących badań autorzy prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski oraz prof. UAM dr hab. Natalia Walter wskazują kierunki, w jakich powinno iść szkolnictwo.

O autorach raportu:

prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych publikacji, trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań, badacz warunków pracy i kondycji psychicznej nauczycieli. Jest też znanym popularyzatorem trudnych zagadnień związanych z przemianami w edukacji oraz ekspertem i prelegentem grupy Superbelfrzy RP. Więcej

prof. UAM dr hab. Natalia Walter – Kierownik Zakładu Edukacji Medialnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalistka ds. edukacji informatycznej i medialnej, wsparcia społecznego oraz e-learningu. Przez kilkanaście lat pracowała z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel informatyki, a obecnie prowadzi warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców z zakresu edukacji medialnej.

Jedną z wytycznych, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, zdaniem ekspertów, jest: zachęcanie nauczycieli do podnoszenia kompetencji cyfrowych (w zakresie szerszym niż umiejętności techniczne) poprzez udział w wymianie nauczycielskiej („zaproś mnie na swoją lekcję”), w nauczycielskich grupach wsparcia online, kursach e-learningowych i stacjonarnych (instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych), konferencjach etc.

Dostępne są już rozwiązania online, które mają ułatwiać pracę i wspierać nauczycieli podczas przygotowywania się i prowadzenia lekcji. Te rozwiązania sprawdziły się w trakcie pandemii i sprawdzą się w czasie nauczania stacjonarnego. Są odpowiedzą na wiele rekomendacji wynikających z omawianego raportu.
 

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej nie tylko na temat samego raportu i rekomendacji, lecz także gotowych rozwiązań, jakie im odpowiadają, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Konsultantką Edukacyjną Wydawnictwa Operon Anetą Maciołek, która wspólnie z Państwem może zorganizować i poprowadzić spotkanie online dla nauczycieli.

 

baner konsultantka Aneta

 

Podczas spotkań będą mogli Państwo poznać: 

  • rekomendacje cenionych ekspertów dotyczące szans i zagrożeń w edukacji w najbliższych latach;
  • możliwości rozwoju nauczycieli i poszerzania ich kompetencji nie tylko cyfrowych, lecz i tych związanych z pomocą pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów;
  • gotowe rozwiązania dla nauczycieli, skracające czas przygotowywania się do lekcji, pozwalające zachować poczucie dobrostanu cyfrowego;
  • metody pracy stacjonarnej i zdalnej, łączące rozwiązania tradycyjne i online;
  • platformę umożliwiającą rozwijanie dydaktycznych i społecznych kompetencji nauczycieli.

 

Jeśli zastanawiają się Państwo, jak w ostatnim roku zmienił się warsztat pracy nauczyciela oraz jak może wyglądać powrót do szkoły we wrześniu, to oznacza, że nie może Państwa zabraknąć na spotkaniu!

Tę propozycję kierujemy w szczególności do Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli i metodyków, jednak możemy poprowadzić takie spotkanie/webinar dla różnych inicjatyw i dla każdej zainteresowanej grupy nauczycieli. Spotkanie i jego przygotowanie będą w całości bezpłatne – zarówno dla współorganizatora, jak i dla uczestników. Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenie o udziale w spotkaniu.

Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją wydarzenia lub mają Państwo dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu z Konsultantką Edukacyjną Aneta Maciołek pod numerem telefonu: 519 547 144 lub adresem e-mail: a.maciolek@operon.pl.

 

Źródło: Edukacja zdalna w czasie pandemii  COVID-19 w Polsce – mapa głównych szans i zagrożeń, Raport podsumowujący wybrane zagadnienia z istniejących badań, prof. Jacek Pyżalski, prof. Natalia Walter dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.