W akcji weźmie udział ponad 100 000 uczniów. Sprawdzian jest podzielony na dwie części. Pierwsza trwa 80 minut i obejmuje zakres materiału z języka polskiego i matematyki. Zadania składające się na ten test dotyczą tekstów źródłowych oraz informacji pomocniczych z historii i przyrody.

Druga część egzaminu odbywa się po krótkiej przerwie i trwa 45 minut. Sprawdza znajomość języka obcego nowożytnego – uczniowie mają do wyboru język angielski lub niemiecki. Patronem merytorycznym sprawdzianu z języka angielskiego jest Fundacja British Council.

– Sprawdzian po VI klasie szkoły podstawowej budzi w wielu uczniach niepotrzebny stres – mówi Joanna Dudek, kierownik projektu w Operonie. – Nie można go nie zdać, wyniki nie mają wpływu na dostanie się do gimnazjum, a mimo to szóstoklasiści na samą myśl o egzaminie bardzo się denerwują. Powodem może być nietypowa sytuacja, w której zostają postawieni, oraz brak wiary we własne siły i możliwości. Zależy nam, by wzmacniać w uczniach poczucie własnej wartości oraz mobilizować ich do pokonywania słabości. Dlatego zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do zorganizowania Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty, dzięki któremu oswoją się z formułą egzaminu oraz dowiedzą się, w czym są dobrzy, a nad czym muszą jeszcze popracować – dodaje Joanna Dudek. Arkusze wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane w środę 13 stycznia 2016 r.:

– na łamach „Gazety Wyborczej”

– o godzinie 9.00 na stronie internetowej sprawdzian.operon.pl

– o godzinie 10.00 na stronach internetowych: www.edulandia.pl oraz www.wyborcza.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Justyna Lulkiewicz

784 051 453