Podręcznik ma na względzie indywidualne tempo rozwoju i możliwości uczenia się. Rozwija predyspozycje i zdolności poznawcze, kształtując jednocześnie pozytywny stosunek do nauki. Wspiera u uczniów naturalną ciekawość świata. Ważną rolę wspierającą dzieci odgrywa postać Bratka, przyjaciela i przewodnika po doświadczeniach i przygodach.

dr Elżbieta Michalak, recenzent merytoryczno-dydaktyczny MEN

Tekst werbalny jest funkcjonalnie obudowany ilustracjami. W podręczniku, który jest przeznaczony dla uczniów dopiero uczących się czytać, ilustracje pełnią szczególnie ważną funkcję. Bardzo dobra ocena komponentu ikoniczno-edytorskiego – a na taką zasługuje omawiany podręcznik – jest więc istotna.

dr Ewa Kozioł-Chrzanowska, recenzent językowy MEN