– pomoc w nauce i rozwijaniu zdolności oraz zainteresowań
– wspieranie rozwoju emocjonalnego
– pomoc w nawiązywaniu przyjaźni i radzeniu sobie w różnych sytuacjach szkolnych
– objaśnienie zasad panujących w grupie i określenie wzorów zachowań, które pomogą uczniom lepiej funkcjonować w szkole i w społeczeństwie
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych dziecka
– wzmacnianie więzi rodziców i dzieci podczas wspólnego czytania