– zapobieganie trudnościom w nauce czytania i pisania
– nauka poprzez zabawę
– utrwalenie kluczowych kompetencji i umiejętności ćwiczonych w danym tygodniu
– prace domowe w formie twórczych zabaw rodzica z dzieckiem