– grafomotoryczne ćwiczenia wprowadzające
– polisensoryczne poznawanie liter i cyfr
– wykorzystanie elementów Ortograffiti z Bratkiem
– wygodny format zeszytowy