Podręczniki i zeszyty ćwiczeń

 • teksty, zadania, przykłady, postaci kształtujące prawidłowe postawy
 • zagadnienia ortograficzne oraz inne dotyczące języka polskiego przygotowane  w ciekawej oprawie oraz z przewodnikiem Ortograffkiem
 • ciekawe zadania przyrodnicze inspirujące do przeprowadzania doświadczeń oraz zachęcające do obserwacji przyrody
 • zadania angażujące do eksplorowania okolicy miejsca zamieszkania, poznawania historii regionu oraz zabytków

 

 

Ortograffiti z Bratkiem

Dla dzieci wykazujących trudności w nauce czytania i pisania. Zadania pomagają w wielozmysłowy sposób utrwalać litery, zapamiętać pisownię m.in. zmiękczeń i dwuznaków (ś, ź, ć, ń, si, zi, ci, ni). Dziecko uczy się również pisania podstawowych form użytkowych, np. listu, ogłoszenia, opowiadania. Zastosowana metoda pozwala na doskonalenie techniki czytania, w tym ze zrozumieniem.

 

30 scenariuszy zajęć rozwijających umiejętności społeczne

 • do realizacji z całą klasą raz w tygodniu podczas jednej godziny lekcyjnej
 • integracja klasy
 • wzmacnianie mocnych stron każdego dziecka
 • nauka pracy w parach i pracy zespołowej

10 scenariuszy spotkań z rodzicami

 • gotowy materiał do wykorzystania podczas zebrań
 • ułatwia budowanie zespołu klasowego
 • uwrażliwianie rodziców na potrzeby innych dzieci
 • praktyczna pomoc podczas rozwiązywania konfliktów