Ortograffiti z Bratkiem kl. 3

 
 

Dla których uczniów z klas I–III Metoda Ortograffiti będzie skuteczna?

Metoda Ortograffiti pozwala indywidualizować pracę z uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania na pierwszym etapie edukacji, w tym:

▪ ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

▪ ryzyka dysleksji

▪ z obniżonym ilorazem inteligencji, w tym z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

▪ niedostymulowanymi dydaktycznie (środowiskowo)

▪ nadpobudliwymi

▪ z deficytami uwagi

▪ z problemami wychowawczymi