Nauce czytania, pisania i liczenia powinien towarzyszyć codzienny trening kompetencji społeczno-emocjonalnych. Taki trening jest skuteczny wtedy, gdy dziecko powiąże edukację z bliską relacją. Jak tworzyć sytuacje sprzyjające nawiązaniu przyjaznych i życzliwych, ale też rozwijających relacji? Kluczową rolę może tu odegrać postać – prawdziwy przyjaciel dzieci, zawsze obecny i osiągalny, który pomaga im w pokonywaniu trudności, ale też daje pociechę i wsparcie, czyli Bratek. To przewodnik po trudnym świecie emocji i relacji w bajkach terapeutycznych, towarzysz nauki w serii Uczymy się z Bratkiem, pomocnik w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu w Ortograffiti z Bratkiem, przyjaciel trzymający za rękę podczas sprawdzianu trzecioklasisty, pacynka, która jest stale przy dziecku podczas zajęć w szkole.