Przedstawiamy Państwu nasz pakiet do pracy z uczniem. Wybór serii Uczymy się z Bratkiem to nie tylko publikacje, lecz także wsparcie dla dziecka, nauczyciela i rodzica, gdyż… z Bratkiem mogę więcej!

Poniższy pakiet otrzymują nauczyciele, którzy zdecydują się na podręczniki Operonu do klasy 1 edukacji wczesnoszkolnej. Zestaw dostępny jest również w ofercie wspólnej z wydawcami językowymi.