Autorzy: Maria Barbara Szczepaniak, Bożena Kupczyk, Wiesława Nowak

Numer dopuszczenia MEN ‒ 919/1/2017

zajrzyj do podręcznika    pobierz program nauczania     plan wynikowy i plan dydaktyczny    zamów podręcznik

Chemia kojarzy się uczniom z doświadczeniami. Są oni spragnieni eksperymentowania. Propozycje doświadczeń w podręczniku bazują na substancjach znanych uczniom. Dzięki temu mogą oni wykonać proste doświadczenia w domu, wykorzystując dostępne substancje – mąkę, cukier, sól, sodę, ocet.

M.B. Szczepaniak, B. Kupczyk, W. Nowak, autorki podręcznika