Autorzy: Maria Barbara Szczepaniak, Bożena Kupczyk, Wiesława Nowak

Numer dopuszczenia MEN ‒ 919/1/2017

zajrzyj do podręcznika    pobierz program nauczania     zamów podręcznik

Chemia kojarzy się uczniom z doświadczeniami. Są oni spragnieni eksperymentowania. Propozycje doświadczeń w podręczniku bazują na substancjach znanych uczniom. Dzięki temu mogą oni wykonać proste doświadczenia w domu, wykorzystując dostępne substancje – mąkę, cukier, sól, sodę, ocet.

M.B. Szczepaniak, B. Kupczyk, W. Nowak, autorki podręcznika

Obudowa dydaktyczna podręcznika zawiera m.in. plan dydaktyczny i plan wynikowy     zobacz zestaw

Nowość – materiały ułatwiające nauczycielom wyrównanie niespójności między treściami nauczanymi w dotychczasowych klasach 4–6 a tymi z klasy 7, w której rozpoczyna się już realizacja treści z nowej podstawy programowej.