Autorzy: Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek

Numer dopuszczenia MEN - 910/1/2017

Podręcznik systematycznie i przystępnie prezentuje dzieje Polski i świata, a oprócz tego kształtuje u uczniów nawyk sięgania do źródeł wiedzy historycznej – zawiera reprezentacyjny wybór przystępnych tekstów źródłowych oraz bogaty zbiór ilustracji, który ułatwia uczniom kreowanie własnych, dobrze osadzonych w realiach historycznych, wyobrażeń.
Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek ‒ autorzy podręcznika

zajrzyj do publikacji    pobierz program nauczania     plan wynikowy i plan dydaktyczny    zamów podręcznik