Autorzy: Barbara Klimczak, Teresa Zawisza-Chlebowska, Elżbieta Tomińska

Numer dopuszczenia MEN - 900/7/2017

Podręcznik został napisany z szacunkiem dla uczniów, z myślą o ich pasjach i zainteresowaniach, ale też z nadzieją, że uda się w nich obudzić  potrzebę poszerzania wiedzy o języku i poznawania dzieł pisanych w języku polskim, a także rozwinąć umiejętność posługiwania się nim.
Teresa Zawisza-Chlebowska, Barbara Klimczak, Elżbieta Tomińska ‒ autorki podręcznika

zajrzyj do podręcznika    program nauczania     zamów podręcznik

Obudowa dydaktyczna podręcznika zawiera m.in. plan wynikowy i plan dydaktyczny.    zobacz zestaw

Nowość – materiały ułatwiające nauczycielom wyrównanie niespójności między treściami nauczanymi w dotychczasowych klasach 4–6 a tymi z klasy 7, w której rozpoczyna się już realizacja treści z nowej podstawy programowej.