Autorzy: Małgorzata Augustowska, Elżbieta Bytniewska, Małgorzata Gajewska, Marzena Karwowska

Numer dopuszczenia MEN - 904/2017

Chciałyśmy dać nauczycielom podręcznik, który pozwoli na pełną realizację podstawy programowej, a jednocześnie będzie inspirował uczniów do aktywności i odkrywania zależności w przyrodzie. Chciałyśmy być blisko tego, z czym uczniowie się stykają, pokazywać wykorzystanie wiedzy w praktycznym działaniu. Jednocześnie myślałyśmy o tym, by ucząc, pozwalać uczniom na zdobywanie doświadczenia i wykorzystywanie tego, co już wiedzą.
M. Augustowska, E. Bytniewska-Rozwód, M. Gajewska, M. Karwowska, autorki podręcznika

zajrzyj do podręcznika     pobierz program nauczania     plan wynikowy i plan dydaktyczny    zamów podręcznik