Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dobre zaplanowanie lekcji z uczniem. Przygotowanie jej to nie tylko zebranie odpowiednich materiałów, ale także ich umiejętne przekazanie, zachęcenie do dyskusji i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Obecnie wiedza jest ogólnodostępna, ale to nauczyciel musi nauczyć korzystania z wiadomości, a przede wszystkim –łączenia faktów. Stoi przed nim bardzo ważne i trudne zadanie – zaktywizowanie ucznia do nauki, wykształcenie w nim pasji, wykorzystanie mocnych stron i wiary we własne możliwości. Zapytaliśmy nauczycieli o to, jak sprawić, by 45 minut lekcji było atrakcyjne dla ucznia.
 

Metody aktywizujące – czy warto je wprowadzać? Odpowiadamy – warto!

Współczesna edukacja kładzie coraz większy nacisk na udział metod aktywizujących w procesie nauczania. Metody te zdają się najskuteczniej motywować uczniów do nauki, m.in. dzięki emocjonalnemu zaangażowaniu biorących udział w lekcji, a także dzięki możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób czynny, a nie bierny. Kluczową rolę odgrywa nauczyciel,  który jako mentor na lekcji może inicjować dyskusję z uczniami, zachęcać ich do wymiany poglądów. Dzisiaj wiele rozmów toczy się wokół konieczności stosowania multimediów, by moc prowadzić dialog ze współczesnym uczniem i przekazywać wiedzę w przyjazny i znany mu sposób.

Jak wykorzystanie nowych technologii w edukacji postrzegają nauczyciele? W najnowszym badaniu Wydawnictwa Operon, zdecydowana większość nauczycieli wykorzystuje na lekcji materiały multimedialne takie jak rzutnik, tablice multimedialne czy materiały video. Wyświetlanie prezentacji i ciekawych materiałów może stać się interesującym bodźcem do dyskusji. Inna forma lekcji, wyjście poza materiał z podręcznika, to sprawdzone sposoby aktywizacji uczniów i angażowania ich w temat lekcji. Według teorii Edgara Dale’a informacje zdobyte w wyniku własnych doświadczeń zostają w naszej pamięci znacznie dłużej, niż te usłyszane czy przeczytane.

Zalety metod aktywizujących są nie do podważenia – rozwijają uczniów intelektualnie i emocjonalnie. Słowa Konfucjusza, wypowiedziane wiele wieków przed erą Web 2.0,  idealnie wpisują się w dzisiejszą rzeczywistość – „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem…”. Metody aktywizujące zyskują coraz większą popularność w szkołach, cechuje je jednak czasochłonność, zarówno w fazie przygotowania, jak i realizacji. Mając na uwadze dużą potrzebę aktywizacji ucznia na lekcji, Operon przygotował Aplikację na lekcję dla Nauczyciela.

Aplikacja na lekcje – pomocnik ofensywny Nauczycieli?

Gdybyśmy porównali przeprowadzenie lekcji do sposobu rozegrania zwycięskiej akcji na boisku piłki nożnej, to moglibyśmy wyobrazić sobie, jak trudno jest zdobyć cennego gola, stosując zawsze identyczną taktykę. Zapytaliśmy Nauczycieli, jakie funkcjonalności powinna mieć aplikacja na lekcje, by skutecznie wspomogła ich w codziennej pracy. Większość badanych odpowiedziała, że chciałaby mieć dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych, dostosowanych do danej lekcji.

Wydawnictwo Operon, przygotowało aplikację dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, która zawiera wiele różnorodnych materiałów i ciekawostek przyporządkowanych do każdej lekcji, skorelowanych z treścią nowych podręczników Operonu. Wszystko zebrane jest w jednym smartfonie, dostępne zawsze i wszędzie, dosłownie po jednym kliknięciu. Co najważniejsze – nauczyciel może wyświetlić wszystkie materiały swoim uczniom w 15 sekund!

Duża dostępność do materiałów, ich przyporządkowanie do toku lekcji z podręcznika oraz łatwość ich prezentacji to niewątpliwe zalety aplikacji, która ma zainspirować nauczyciela i być sposobem na aktywizację uczniów. Wybór materiałów, w zależności od potrzeb i możliwości danej klasy, zostawiamy nauczycielowi. Duża wygoda i szybkość przygotowania prezentacji pozwoli korzystać z nich w dowolnym momencie lekcji. Aplikacja daje możliwość łatwego i szybkiego przeglądania dostępnych materiałów dodatkowych, co umożliwi użycie ich także od razu na lekcji, w razie nagłej potrzeby.  

Bez wątpienia nowe technologie są dziś w szkole czymś więcej, niż jedynie innowacyjnymi pomocami dydaktycznymi. Nieustannie szukamy rozwiązań edukacyjnych, które sprostają wyzwaniom współczesnego świata i będą odpowiedzią na oczekiwania nauczycieli oraz potrzeby edukacyjne uczniów. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w badaniu, dzięki czemu przyczynili się do doskonalenia proponowanych przez Wydawnictwo rozwiązań dydaktycznych.

Zachęcamy także do zapoznania się z nowym Programem dla szkół ponadpodstawowych Lubię uczyć.