W tym roku przypada 30 rocznica powstania globalnej sieci komunikacji elektronicznej, czyli strony www. Obecnie nie wyobrażamy sobie życia bez istnienia globalnej wioski. Mimo występujących wad niewłaściwa ochrona prywatności czy kłopoty z prawami autorskimi jest narzędziem niezbędnym do funkcjonowania współczesnego człowieka
w świecie.

Internet to jedno z największych źródeł, z którego możemy czerpać informacje i wymieniać się nimi. Profesor Michał Kleiber w artykule 30 lat globalnej wioski – wnioski na przyszłość podkreśla, że w ludzką naturę wpisana jest dociekliwość, a więc chęć poszerzania wiedzy o świecie. Zauważa, że wraz z „ideą mądrości zbiorowej” komunikacja sieciowa to niedające się niczym zastąpić narzędzie, które będzie miało decydujący wpływ na rozwój cywilizacji. Dodaje jednak, że to nie od maszyn, a od ludzi zależy kierunek jej rozwoju, a tym samym wspomaganie tworzenia zbiorowej mądrości. Z tego powodu Internet powinien być ogólnodostępny z całą swoją zawartością. Zapraszamy do lektury artykułu
30 lat globalnej wioski – wnioski na przyszłość opublikowanego w magazynie
Wszystko Co Najważniejsze.

Kto jeśli nie nauczyciele ma największy wpływ na kształtowanie młodych, kreatywnych umysłów, które w przyszłości będą odpowiedzialne za postęp cywilizacyjny, w tym mądre ukierunkowanie rozwoju Internetu? Nie jest to zadanie łatwe, zważywszy na fakt, że w klasie znajdują się uczniowie o różnych zainteresowaniach, pasjach oraz o różnym stopniu posiadanych zdolności. Co zrobić, aby pielęgnować dziecięcą ciekawość świata? Jak skutecznie organizować proces uczenia się i nauczania? Odpowiedzi na te pytania poznają uczestnicy drugiej edycji kursu Operonu Wyzwanie w klasie – nie taka prosta praca z uczniem zdolnym.