Każdy maturzysta czekał z niecierpliwością na wyniki matur. Zanim absolwenci rozpoczną najdłuższe wakacje w życiu, muszą zmierzyć się z wynikami napisanego egzaminu dojrzałości. Można je sprawdzać w szkołach albo na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych od czwartku 
4 lipca.

 
Jak sprawdzić wyniki matur?

1. Należy wejść na stronę CKE

2. Następnie wybrać zakładkę SERWIS OKE i kliknąć link DLA UCZNIÓW

3. Aby zalogować się do strony, wpisać identyfikator i hasło

Identyfikatorem jest numer PESEL ucznia, natomiast hasło zostało przekazane każdemu uczniowi indywidualnie przez szkołę.

 
Wyniki ogólnopolskie

Do matury w 2019 roku przystąpiło 247 230 osób. Zdało ją 80,5% uczniów, 12,9% nie zdało z jednego przedmiotu i może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie z województwa małopolskiego i podlaskiego, a najniższe  – uczniowie z regionu dolnośląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Lepsze wyniki uzyskali maturzyści kończący naukę w liceach niż ci z techników. Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych – a tym samym otrzymało najwyższy wynik – 1 252 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych,.  .

Przypomnijmy, że Próbną Maturę z Operonem zdało 42% uczniów, a najwięcej problemu uczestnikom akcji sprawiła matematyka oraz chemia. Niezbyt wysokie noty najwyraźniej zmotywowały maturzystów do nauki, co jest jednym z celów programu Operonu.

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego, muszą złożyć oświadczenie do 11 lipca. Szczegółowe sprawozdanie o wynikach egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu zostanie opublikowane 20 września 2019 r.

Więcej  informacji na stronie CKE.