Ciekawość, chęć zaimponowania, sposób na odreagowanie, konflikty w rodzinie… Powodów jest wiele. Mechanizm i konsekwencje – zawsze takie same.

Często zapominamy, że dorastanie jest najtrudniejszym okresem w naszym życiu. Pierwszy raz następuje mocne zderzenie między wyobrażeniami o dorosłym życiu a rzeczywistością. Występuje naturalny bunt przeciwko światu dorosłych, który z psychologicznego punktu widzenia nastąpić musi i jest pożądany. Jednak jeżeli do tego dołożymy brak poczucia własnej wartości i poczucia bezpieczeństwa, zawód miłosny czy ciągłą presję ze strony rodziców i szkoły, wówczas otrzymujemy idealne środowisko dla chęci sięgnięcia po substancje psychoaktywne. Jak temu zapobiec? Jak rozpoznać, gdy dziecko już sięgnie po takie środki? Jak pomóc zerwać z tym?

Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź w naszym kursie „Substancje psychoaktywne wśród młodzieży: zapobieganie, rozpoznawanie, pomoc”.

Więcej informacji i zapisy na kurs