Podczas egzaminów maturalnych jest sprawdzany poziom wiedzy i umiejętności, jakie osiągnęli uczniowie w zakresie obowiązkowych oraz dodatkowych przedmiotów.

Tegoroczne matury rozpoczęły się nietypowo – kilkaset szkół otrzymało alarm o podłożeniu ładunku wybuchowego. Na szczęście wszystkie ostrzeżenia okazały się fałszywe.

Tegoroczny  maraton maturalny potrwa do 25 maja. W tym czasie zostaną przeprowadzone egzaminy z części pisemnej (od 6 do 23 maja) oraz egzaminy z części ustnej (od 6 do 25 maja). Do egzaminów przystąpiło 269400 absolwentów szkół średnich. Każdy ze zdających musi podejść do matury z zakresu przedmiotów obowiązkowych i przedmiotu dodatkowego, który jest zobowiązany zdawać na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego może wybrać jeszcze aż pięć przedmiotów dodatkowych. Wybór wiąże się z wymaganiami uczelni wyższych. Wyniki egzaminów maturalnych zastępują egzaminy wstępne na studia.

Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym w zakresie rozszerzonym jest język angielski (57,5% zdających). Zaraz po nim uczniowie decydują się na zdawanie rozszerzonej geografii (26,6%), matematyki (22,8%), języka polskiego (21%)
i biologii (17,7%).

Aby przekonać się, na jakie pytania odpowiadali w tym roku  maturzyści, wystarczy zajrzeć na stronę internetową CKE – arkusze matur zamieszczane są tam w dniu egzaminu.

Jakie będą wyniki tegorocznych matur? Dowiemy się tego 4 lipca.

Szczegółowy harmonogram matur znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 
Źródło:
https://cke.gov.pl