Jak trzecioklasiści radzą sobie z prostymi obliczeniami? Czy potrafią czytać ze zrozumieniem i odnajdować w tekście kluczowe informacje? Czy znają znaczenie poszczególnych wyrazów? 26 kwietnia ponad 85 000 uczniów z niemal 3000 szkół wzięło udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem, by podsumować pierwszy etap edukacji i poznać poziom swojej wiedzy.

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem to sprawdzona formuła testu zewnętrznego, który umożliwia zweryfikowanie zakresu wiedzy i umiejętności uczniów kończących pierwszy etap edukacyjny. To również doskonałe przygotowanie do nauki w klasie czwartej.

Czytanie i pisanie mocną stroną uczniów

Tegoroczny test był oparty na fragmencie książki Elżbiety Zubrzyckiej „Filip i bociany. W tym roku wiosny nie będzie”. Przewodnim tematem był pierwszy lot młodego bociana Michała. W pierwszej części uczniowie mieli do wykonania zadania, które dotyczyły rozumienia czytanego tekstu. Sprawdzana była także ich znajomość elementów językowych. Zadaniem uczniów było również napisanie krótkiej wypowiedzi. Średni ogólnopolski wynik z części językowej wyniósł 71%, czyli nieco mniej niż w ubiegłorocznej edycji. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętności czytania i pisania – wynik ogólnopolski to 74%. Nieco słabiej (podobnie jak w ubiegłym roku) wykonali zadania dotyczące elementów językowych – tylko 59%.

Matematyka z roku na rok coraz lepiej!

W tym roku matematyka wypadła lepiej niż przed rokiem – średni ogólnopolski wynik to 75%. Najlepiej uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające umiejętność liczenia i sprawność rachunkową (86%). Bardzo dobre wyniki uzyskali także za zadania weryfikujące umiejętności praktyczne – między innymi obliczenia kalendarzowe czy posługiwanie się zegarkiem. Średni wynik to aż 81%. Nieco trudności przysporzyły im zadania tekstowe – osiągnęli w nich 65%.

Uczniowie uczestniczący w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty mogli przystąpić także do minitestu z przyrody. On także był oparty na fragmencie „Pierwszy lot” ‒ zawierał informacje na temat pożywienia bocianów. Średni wynik z tej części testu wyniósł aż 86%.

Wyniki wojewódzkie

Najlepsze wyniki z części polonistycznej sprawdzianu uzyskali uczniowie z województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podlaskiego oraz podkarpackiego (73%), a najniższe (68%) z województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego oraz lubuskiego.

W części matematycznej najwyższymi wynikami (78%) mogą się pochwalić uczniowie z województw: mazowieckiego i małopolskiego. Słabiej tę część rozwiązali uczniowie w województwie lubuskim (71%).

Rankingi ogólnopolskie

Dzięki nauczycielom, którzy wprowadzili wyniki swoich uczniów do naszego systemu, możemy zaprezentować Państwu rezultaty ogólnopolskie.

Gratulujemy wszystkim szkołom, które uczestniczyły w sprawdzianie ‒ poziom, na jakim został on napisany, jest naprawdę imponujący. Przedstawiamy 10 najlepszych szkół podstawowych w Polsce oraz po 3 najlepsze szkoły w poszczególnych województwach. Wyrazy uznania dla uczniów oraz ich nauczycieli! Życzymy sukcesów na dalszym etapie nauki. Szkoły zaś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty w roku szkolnym 2018/2019!