Czy nowoczesne nauczanie to wyłącznie korzystanie z nowoczesnych technologii? Nic z tych rzeczy! Warto posłuchać, co na ten temat ma do powiedzenia Nauczyciel Roku 2018– Przemysław Staroń.

Nowoczesne nauczanie jest odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, a te wynikają z realiów świata, w którym żyją. Jaki  jest ten świat? Jak odpowiedzieć na potrzeby swoich uczniów i w jaki sposób nauczać nowocześnie nawet wtedy, gdy nie ma dostępu do najnowszych technologii? Już dziś mogą Państwo poznać odpowiedzi na te pytania, korzystając z 3. modułu kursu „Reforma w szkołach ponadpodstawowych.
Bułka z masłem czy orzech do zgryzienia?”.

Moduł zatytułowany „Uwspółcześnienie metod nauczania” to 3 dwudziestominutowe podcasty nagrane przez Przemysława Staronia
– Nauczyciela Roku 2018. O czym dokładnie będzie mowa w tej części szkolenia i dlaczego warto się z nim zapoznać? Tego dowiedzą się Państwo, oglądając krótkie zaproszenie. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Dodatkowo zapraszamy do udziału w najnowszym kursie internetowym: Nowy awans zawodowy - od stażysty do profesora oświaty. Podczas szkolenia prawnik Dariusz Skrzyński, specjalista do spraw prawa oświatowego, przedstawi ścieżkę awansu zawodowego, z podziałem na poszczególne stopnie awansu, w tym z tzw. ścieżką dyrektorską i nauczycieli zwolnionych od pracy lub urlopowanych.  Specjalista uwzględni także wymagania poszczególnych stopni awansu i sposoby realizacji stażu oraz zasady oceniania nauczycieli po zakończeniu poszczególnych stopni awansu. Kurs został przygotowany z uwzględnieniem najnowszych przepisów prawa. Zapraszamy do udziału!