Tylko trzy województwa wyczerpały możliwość składania wniosków
na utworzenie szkoły ćwiczeń. Dla pozostałych zaplanowane zostały dodatkowe
3 rundy naboru.

 

„Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” jest jednym z projektów Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szkoła ćwiczeń to uzupełnienie systemu doskonalenia oraz praktyczne działania
w podnoszeniu kompetencji pracujących w zawodzie i przyszłych nauczycieli.

Aby utworzyć tak funkcjonującą placówkę, należy zapoznać się z „Modelem szkoły ćwiczeń”, a następnie zaplanować działania w swoim województwie i przygotować wniosek konkursowy. W projekcie musi wziąć udział co najmniej 7 szkół, w tym przynajmniej 2 wiejskie, wiejsko
-miejskie, integracyjne lub specjalne.

W każdym województwie mogą powstać dwie szkoły ćwiczeń. Województwo lubuskie, opolskie i wielkopolskie wyczerpały już możliwość składania wniosków. Pozostałe regiony mają jeszcze szansę, ponieważ organizatorzy uruchomili kolejne rundy naboru projektów:

– od 4 lutego 2019 roku od godziny 9.00 do 19 lutego 2019 roku do godziny 12.00;

– od 21 lutego 2019 roku od godziny 9.00 do 7 marca 2019 roku do godziny 12.00;

– od 11 marca 2019 roku od godziny 9.00 do 26 marca 2019 roku do godziny 12.00.

 
Szczegółowe informacje na stronie ORE.