Mimo trwających wakacji nie powinno się zapominać o swoich podopiecznych! Zaangażowanym
w samorząd uczniowski możesz polecić zgłoszenie kandydatury do Rady Dzieci i Młodzieży RP działającej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Aktywni w życiu publicznym przedstawiciele szesnastu województw od trzech lat reprezentują interesy polskiej młodzieży. Do 31 lipca trwa nabór do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP.

Rada składa się z trzydziestu dwóch reprezentantów szesnastu województw. Z każdego województwa są wybierane dwie osoby – członek rady
i jego zastępca. Do ich zadań należy przedstawienie głosu dzieci i młodzieży oraz proponowanie własnych rozwiązań w sprawach oświaty
i wychowania.

Jeśli Twoi uczniowie:

  • aktywnie działają w wolontariacie,
  • są zaangażowani w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. w młodzieżowych radach, w organizacji harcerskiej, w Sejmie Dzieci i Młodzieży czy w samorządzie szkolnym),
  • osiągają dobre wyniki w nauce

 
to doskonale nadają się do reprezentowania interesów młodzieży! Warto zachęcać swoich zaangażowanych w życie publiczne uczniów do zgłaszania kandydatury do Rady. Wystarczy, że wypełnią formularz zgłoszeniowy, uzasadnią swoją aplikację i prześlą ją do siedziby MEN. Warunkiem jest ukończenie 13 roku życia.

Pierwsza Rada Dzieci i Młodzieży RP została utworzona 23 września 2016 roku. Młodzi radni wybierani są na rok. Ich kadencja trwa
od 1 października do 30 września.

Więcej informacji na temat kandydowania do Rady Dzieci i Młodzieży znajduje się w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie MEN.

 
Źródło: MEN