Instytut Edukacji Pozytywnej przeprowadził badania wśród 9 tysięcy uczniów w wieku 6–17 lat (przede wszystkim)
ze szkół miejskich. Wynika z nich, że 73% dzieci doświadcza „wypalenia uczniowskiego”.

„Wypalenie uczniowskie” według IEP, jest związane z coraz szybszym tempem życia i dużymi oczekiwaniami. Uczeń doświadczający tego stanu przestaje odczuwać satysfakcję z nauki szkolnej, czuje się niedoceniony i jest przepracowany. Najczęstszą przyczyną występowania stresu u uczniów jest przeciążenie. Nierzadko po wyczerpującym dniu nauki uczniowie realizują jeszcze zbyt dużą liczbę zajęć dodatkowych. W rezultacie hobby, które powinno sprzyjać rozwojowi, zaburza go, ponieważ doprowadza do wyczerpania.

Krzysztof Ostaszewski – pedagog pracujący w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – zaznacza, że termin „wypalenia” jest stosowany w kontekście osób dorosłych, pracujących w obciążających psychicznie zawodach np. nauczycieli, lekarzy czy policjantów. Niemniej wyniki badań powinny być niepokojącym sygnałem. Długotrwały stres i brak wsparcia to przyczyny zaburzeń, a nawet chorób psychicznych u dzieci i młodzieży. „Od lat obserwujemy wzrost częstości występowania u dzieci i młodzieży objawów obniżonego nastroju i stresu (smutek, przeciążenie, napięcie), a także różnego rodzaju zaburzeń psychicznych.(…)  
– podkreśla dr hab. Krzysztof Ostaszewski.” (źródło: „Stres szkolny – niedostrzegalne cierpienie dzieci”, Wiktor Szczepaniak, PAP).

Małgorzata Nowicka – pedagog i prezes IEP – wskazuje na kluczową rolę w rodziny i szkoły w wykształceniu u uczniów mechanizmów radzenia sobie ze stresem. Rozwiązanie widzi w rozwijaniu u dzieci inteligencji emocjonalnej, dzięki której dziecko uczy się rozpoznawać, rozumieć, wyrażać i regulować emocje.

Znaczenie pracy nad emocjami w kontekście eliminowania agresji w szkole podkreślali także uczestnicy debaty zorganizowanej przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Uczestnicy zwrócili uwagę na rolę empatycznego, pełnego szacunku, otwartego na dialog nauczyciela, który powinien być autorytetem. Zgodnie uznali również, że niezbędne jest rozwijanie inteligencji emocjonalnej wśród uczniów, a nauczyciel powinien być wyposażony w kompetencje mediacyjne. W trakcie debaty zostały poruszone trzy tematy: reforma edukacji, nowoczesne metody nauczania i agresja w szkole. Zważywszy na głosy uczetników debaty i nauczycieli jeszcze w tym roku Wydawnictwo planuje przygotować materiały, które pomogą nauczycielom w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej u uczniów.

Debatę można obejrzeć TUTAJ.