Nowy rok szkolny przyniesie nauczycielom i uczniom wiele wyzwań. Po licznych rozmowach
i dyskusjach z gronem pedagogicznym, aby zapewnić nową jakość prowadzenia lekcji oraz proste wyszukiwanie interesujących i dobrych merytorycznie materiałów dydaktycznych, zaczęliśmy szukać narzędzia dostosowanego do otaczającego świata. Tak powstała aplikacja na lekcję dla nauczyciela zintegrowana z nowymi podręcznikami do szkół ponadpodstawowych.

Szybki dostęp do rozkładówek z podręcznika i ciekawostek dostosowanych do toku każdej lekcji, dzięki którym nauczyciel może rozpocząć dyskusję lub twórczą rozmowę oraz lepiej wytłumaczyć omawiane zagadnienia, zapewnia aplikacja na lekcję ‒ główna składowa programu dla szkół ponadpodstawowych. Możliwość doboru dodatków w zależności od potrzeb i wiedzy danej klasy oraz gotowość do wyświetlenia materiału w kilka sekund to kluczowe zalety tego rozwiązania.

Zachęcamy do przystąpienia do programu, a tym samym do grona nauczycieli inspirujących i angażujących do nauki współczesnych uczniów. Wystarczy wybrać publikacje, z którymi planują Państwo pracę od nowego roku szkolnego, by od września korzystać z rozwiązań Operonu. Informujemy, że wszystkie podręczniki zgłoszone przez Wydawnictwo OPERON do MEN są na końcowym etapie zatwierdzania. Wkrótce otrzymają numery dopuszczenia.

Co jeszcze oferuje nasz program?

  • Podręczniki zgodne z nową podstawą programową – do liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia. 
  • Autorski system przygotowujący ucznia do matury składający się z diagnoz i testów, z możliwością stworzenia profilu online ucznia
     i śledzenia jego postępów w nauce.
  • Plany dydaktyczne, plany wynikowe, porównanie podstaw programowych do każdego przedmiotu, generator testów i Multitekę.
  • Profesjonalne wsparcie Konsultanta Edukacyjnego w szkole oraz telefonicznego konsultanta infolinii – tel. 58 679 00 00.

 
Zachęcamy do przystąpienia do programu dla szkół ponadpodstawowych ‒ kliknij.